Jihlava s naší pomocí ukázala, že Housing First funguje

Jihlava je jedním z měst, které se na svém území rozhodlo vyzkoušet přístup Housing First. Magistrát města a Oblastní charita Jihlava poskytly těm nejohroženějším standardní bydlení a intenzivní sociální práci. Po celou dobu jsme jim poskytovali jak odborné know-how, tak i data a argumenty potřebné pro to, aby projekt získal širší podporu.

Proč je to potřeba? 

Přístup Housing First jako takový jsme v Česku začali prosazovat proto, že stávající způsoby řešení bezdomovectví neměly uspokojivé výsledky. Pracovalo se totiž s předpokladem, že na cestě k samostatnému bydlení je třeba splnit spoustu podmínek. Vyřešit dluhy, najít si práci, stabilizovat svůj zdravotní i psychický stav… To všechno bez stabilního bydlení. Ukázalo se, že takto se 80 % lidí z bezdomovectví nikdy nevymaní. 

Přístup Housing First oproti tomu respektuje, že většina lidí ale k řešení svých problémů potřebuje stabilní bydlení – to je lidem poskytnuto jako první. Mají běžné nájemní smlouvy, často v městských bytech a platí přiměřený nájem. V bezpečí domova a s individualizovanou podporou sociálních pracovníků se pak mohou zaměřit na to, co je trápí.

Konkrétně v Jihlavě byla po takovém přístupu poptávka ze strany sociálních služeb. Pracovníci byli frustrovaní, ​​že v rámci stávajícího systému nemůžou některým klientům poskytnout potřebnou pomoc. Proto jsme zahájili vzájemnou spolupráci, jejíž součástí byla i realizace pilotního projektu v letech 2019–2021.

Řešení v číslech

0

z 12 domácností

si bydlení udrželo po dobu trvání projektu. Zbývající 3 byty získaly nové nájemníky.

0

lidí

bylo během projektu zabydleno. Šlo o 29 dospělých a 18 dětí.

Co jsme dělali

Na začátku jsme Jihlavu nasměrovali na výzvu č. 108, díky které bylo možné získat finance i metodickou podporu pro realizaci projektu. Jihlavský projekt byl jedním ze 13 dalších, které běžely v různých částech Česka. Pomohli jsme i se zpracováním projektové žádosti. 

Podíleli jsme se na přípravě registračního týdne: jedná se o sběr dat o lidech v bytové nouzi, aby město získalo podklad pro další kroky v rozvoji sociálního bydlení. V Jihlavě byla do sčítání zapojena městská policie, sociální služby, majitelé ubytoven, ale i dobrovolníci, kteří pomáhají v terénu. Celkem bylo sečteno 235 osob, kterým by mohl projekt pomoct.

Po celou dobu projektu jsme městu i sociálním pracovníkům poskytovali informační a metodickou podporu: sdíleli jsme s nimi potřebná data, pomáhali jsme jim vypořádat se se složitými situacemi a propojovali jsme je s dalšími realizátory projektů, od kterých bylo možné čerpat zkušenosti. Na podzim 2021 jsme také v Jihlavě spolupořádali velkou sdílecí konferenci. 

Chcete se o jihlavském projektu dozvědět více? Napište na jan.milota@socialnibydleni.org.

Když mi řekli, že jsem byla vylosovaná, nemohla jsem tomu uvěřit, nechápala jsem to. Asi až druhý nebo třetí den mi to došlo.

Těšili jsme se, že budeme mít soukromí a klid – žádný křik v noci, že se vyspíme a také na vanu, a syn, že si bude moci pozvat domů kamarády

nájemníci
Publikum na konferenci v Jihlavě
Mluvčí na konferenci v Jihlavě

Newsletter

Pravidelné informace o našich aktivitách a také o problematice sociálního bydlení v Česku.