TZ: Brno má plán, jak úplně ukončit bezdomovectví rodin do roku 2026.

V roce 2016 se město Brno rozhodlo skoncovat s bezdomovectvím rodin. Dnes je na stole akční plán ukončování bezdomovectví rodin, který počítá s dosažením tzv. funkční nuly v roce 2026. O přijetí či nepřijetí plánu má rozhodnout Rada města Brna na svém zasedání 28. 8. 2018. Brno se tak může zařadit mezi další světové metropole, které systémově ukončují bezdomovectví. Potvrdí svou roli premiantů nebo plán spadne ze stolu?

V roce 2016 se město Brno rozhodlo skoncovat s bezdomovectvím rodin. Proto schválilo strategii, která předpokládá, že v roce 2026 se bude bezdomovectví objevovat jen zřídka, a pokud se někdo do bezdomovectví dostane, bude to na co nejkratší dobu, a tato epizoda by se neměla opakovat.

Společně s Platformou pro sociální bydlení v roce 2016 město zjistilo, že v Brně bylo 421 rodin bez domova. Ve druhém kroku pilotovalo přístup Housing First, kdy 50 náhodně vybraným rodinám přidělili nájem v obecních bytech a podporu sociálních pracovníků. Bydlení si udrželo 48 z nich (tedy 96 %). Za tento projekt Rapid Re-Housing získalo Brno prestižní evropské ocenění pro nejlepší řešení bezdomovectví hrazené z evropských fondů. Nyní Platforma pro sociální bydlení ve spolupráci s Magistrátem města Brna a dalšími NNO a charitami připravili unikátní Akční plán, který má s bezdomovectvím rodin úplně skoncovat do osmi let.

Plán poprvé uspořádává jednotlivé projekty a přístupy do celoměstského systému. Na základě evidence sociálního odboru jeho tvůrci odhadli, že ročně se do bezdomovectví v Brně dostává 50 rodin. Systematickým úsilím v prevenci bezdomovectví a zabydlováním 100 rodin ročně by Brno mělo dosáhnout v roce 2026 tzv. funkční nuly v bezdomovectví rodin, kdy počet zabydlených rodin přesáhne počet rodin, které jsou aktuálně bez domova.

Projekce ukončování bezdomovectví rodin 2018–2026

„Podobný přístup v ČR již úspěšně zkoušejí i další krajská města jako Liberec, Ostrava, Plzeň nebo Pardubice. Ovšem plán na dosažení tzv. funkční nuly řadí jihomoravskou metropoli mezi špičky v Evropě, jako jsou Amsterdam, Helsinky, Odense, Liverpool nebo Barcelona“, říká expert pro přenos zahraničních zkušeností s řešením bezdomovectví z Platformy pro sociální bydlení, Štěpán Ripka.

A co je na přístupu těchto měst tak unikátní?

  • Nejde jen o izolované projekty, ale o celoměstský systém založený na prevenci, efektivním zabydlování a sledování dat dokládající postupný úbytek rodin v závažné bytové nouzi.
  • Všechny lokální zdroje jsou spojeny do jednoho systému – všichni táhnou za jeden provaz, všichni žadatelé používají stejný formulář, systém šetří peníze a je pro lidi přehlednější.
  • Využívá jak byty obecní, tak soukromé; sociální pracovníky města i z NNO či charit

Vít Lesák, hlavní tvůrce plánu z Platformy pro sociální bydlení, k tomu uvádí: „Zároveň je to plán, jak výrazně zvýšit dostupnost obecního bydlení pro střední vrstvy, nejen pro nejchudší: město by mělo urychlit rekonstrukce více jak tisícovky obecních bytů, ze kterých by většina byla k dispozici seniorům, samoživitelkám či mladým rodinám. Plán navíc navrhuje unikátní řešení problému s ubytovnami – jejich krizové rušení a masové výpovědi jaké jsme zaznamenali na Šámalově nebo jak je známe z jiných českých měst (např. Ústí nad Labem) nemusí město nouzově řešit ad hoc, ale možné scénáře předvídá a má nachystanou paletu řešení předem.“

Bude mít Brno odvahu plán realizovat?

„Brno poslední tři roky opravdu zodpovědně pracovalo na tom, aby bylo připravené ukončit bezdomovectví rodin úplně,“ pokračuje Lesák. „Výsledky projektu Rapid Re-Housing předčily všechna očekávání, a proto nás Rada města Brna pověřila, abychom akční plán připravili. Jsem sám zvědavý, zda Brno potvrdí svou pověst premiantů v inovativních řešeních sociálních problémů, nebo navzdory odvážným proklamacím zůstane pouze u pilotního programu.“

Plán se zakládá i na zkušenosti poradkyně pro ukončování bezdomovectví Katherine Gale, která zpracovala podobný plán například pro San Francisco. „Každé město a obec musí mít jasně vymezenou cestu, jak lidem v bytové nouzi pomoci. Potřebujeme jednu cestu, koordinovaný vstup, společnou metodologii pro to, jakým způsobem se lidé do našich programů dostávají a jakou jim poskytujeme podporu. A tato cesta musí být jasná jak pro obec, tak pro lidi bez domova.“

Městské systémy ukončování bezdomovectví jsou typické velmi přesnými daty a sledováním výsledků. „Každý rok se můžeme dozvědět, zda se situace změnila či ne. A můžeme podle toho hýbat kormidlem.“ Říká Gale.

Kontakt:

Vít Lesák, poradce pro ukončování bezdomovectví Platformy pro sociální bydlení.
Tel: 724 189 993

 

Akční plán

Newsletter

Pravidelné informace o našich aktivitách a také o problematice sociálního bydlení v Česku.