Zveřejnili jsme nový dokumentární film Domov základ života!

V bytové nouzi je v Česku 154 tisíc lidí včetně 61 tisíc dětí. Žijí na ubytovnách, v azylových domech a v nevyhovujících bytech. Tento problém se u nás dlouhodobě nedaří vyřešit. Je nedostatek obecních bytů a pro lidi je velmi obtížné se vlastními silami z bytové nouze dostat. Stále zde chybí zákon o podpoře bydlení, který by situaci pomohl zlepšit. Proto začal po vzoru zahraničí i u nás fungovat systém garantovaného bydlení, který motivuje soukromé majitele bytů k tomu, aby pronajali byty ohroženým domácnostem. Ty se tak nemusí bát o střechu nad hlavou a mohou začít pracovat na zlepšení své životní situace. Domov už takto získaly stovky domácností. Nový dokumentární film Domov základ života, který je nyní k vidění na Youtube kanálu organizace Romodrom, ukazuje, jak funguje systém garancí, který vyhovuje všem stranám a zároveň šetří peníze ve státním rozpočtu.

Newsletter

Pravidelné informace o našich aktivitách a také o problematice sociálního bydlení v Česku.