Zatímco Housing First dobývá Česko, v Brně váhají, zda principy přístupu opustit. Porušili by tak ale závazné podmínky připravovaných projektů

V úterý 3. 9. se na zasedání zastupitelstva města Brna bude rozhodovat o budoucnosti místního přístupu k ukončování bezdomovectví. Zatímco Housing First ve zbytku republiky aplikuje stále více obcí, v Brně stojí před rozhodnutím, zda do budoucna uvolní mnohem méně bytů. Objevují se i návrhy na vyloučení skupin ohrožených domácností, což by bylo v přímém rozporu se závaznými podmínkami připravovaných projektů. V diskuzích se objevuje řada nepřesností. Několik faktických poznámek proto doplňuje Platforma pro sociální bydlení, která na řešení bytové nouze s městem dlouhodobě spolupracuje.

Vodítka pro vyjasnění diskuse o „konci“ Housing First v Brně

Brno po skončení pilotního projektu Rapid Re-housing s přístupem Housing First nekončí, byť je pravděpodobné, že oproti původním plánům v ukončování bezdomovectví nastane významný útlum. Dva projekty založené na principech Housing First stále běží – stávající nájemníci pokračují v bydlení s velkou úspěšností, další domácnosti budou zabydleny v zimě 2019/2020. Nedávná změna pravidel přidělování městských bytů navíc zaručuje přidělení několika sociálních bytů na základě potřebnosti každý rok – i tito nájemníci získávají podporu v zásadě dle principů Housing first.

V rozporu s principy Housing First by však mohly být dva připravované projekty. Brněnský magistrát z nich ve svém nedávném prohlášení vylučuje některé ohrožené cílové skupiny, což principům Housing First odporuje. V případě výzvy č. 108 – „Podpora programu Housing First (Bydlení především)” je však dodržení principů Housing First podmínkou přiznání dotací. Pokud tedy město bude tento dotační program realizovat v souladu se svým nedávným vyjádřením, může o dotace přijít.

Vzhledem k předchozím letům a velikosti bytového fondu města Brna (28 550 bytů) navíc nastává útlum i v plánovaných počtech přidělených bytů (35). To je vidět hlavně ve srovnání s ostatními městy, která s využitím principů Housing First bezdomovectví úspěšně ukončují. Praha s bytovým fondem čítajícím 34 000 bytů vyčleňuje ročně 100 sociálních bytů s podporou, Liberec s 1220 městskými byty pak bytů 15. Ostrava, která má oproti Brnu bytový fond poloviční, vyčleňuje bytů 50.

Newsletter

Pravidelné informace o našich aktivitách a také o problematice sociálního bydlení v Česku.