Vyzýváme poslance a poslankyně k neschválení zákona o pomoci v hmotné nouzi

Organizace Člověk v tísni a Charita ČR adresovaly poslancům a poslankyním výzvu, aby neschvalovali změnu zákona o pomoci v hmotné nouzi. A my se k jejich výzvě přidáváme! Pokud poslanci a poslankyně nebudou pro změnu zákona hlasovat, pomůžou tím dále nezhoršovat situaci nízkopříjmových skupin. Stejně jako zmíněné organizace se domníváme, že řešením není zpřísňování podmínek pro čerpání sociálních dávek. Zpřísňovat by se mělo u těch, kteří se situace lidí žijících v chudobě snaží zneužít ve vlastní prospěch.

Jaké by mělo schválení návrhu dopady?

❌ Kvůli sebemenším pochybením zanikne lidem nárok na dávky na jídlo a bydlení na půl roku. Dosud je to čtvrt roku a i takovou dobu bývá těžké překonat.

❌ Lidé se středním příjmem mohou přijít o příspěvek na bydlení za obývání nekvalitního bytu.

❌ Zákon přinese minimální úspory, zato výdaje ze státního rozpočtu významně vzrostou.

Přečtěte si celou výzvu

Newsletter

Pravidelné informace o našich aktivitách a také o problematice sociálního bydlení v Česku.