Praha a další města se od nového roku hlásí k systémovému řešení bytové nouze

Po Brně, Liberci a Praze 7 se ve spolupráci s Platformou pro sociální bydlení do boje s bytovou nouzí pouští města z různých regionů a různých velikostí: České Budějovice, Jihlava, Vrchlabí, Písek a s nejambicióznějším plánem ukončit bezdomovectví všech dětí a seniorů na ubytovnách také hlavní město Praha.

Města svoje plány systému řešení bytové nouze představila na pátém Setkání sítě partnerství v reprezentačním prostorách MHMP na Staroměstské radnici 1. 3. Nad akcí převzal záštitu radní MHMP pro oblast bydlení a transparentnost Adam Zábranský.

Ředitel Platformy pro sociální bydlení Vít Lesák představil koncept Obecního integrovaného systému ukončování bezdomovectví, ke kterému budou partnerská města směřovat: „Město by mělo znát míru bezdomovectví a cíleně směřovat k jeho ukončení, mělo by mít jednotný vstup do systému a jednotnou navigaci, a hlavně integrovat kapacity podpory a bydlení. Jen tak se nám začne dařit skutečně snižovat bezdomovectví ve městech.”

Hlavní město Praha

Nejambicióznější cíle, které zásadně změní postavení osob v bytové nouzi, má hlavní město Praha: „Chceme, aby žádná pražská rodina s dětmi a žádný pražský senior v Praze nežili na ubytovně,” stojí v programovém prohlášení Rady Hlavního města Prahy. Radní hlavního města Prahy Adam Zábranský dále dodal: „Základní východiska tohoto přístupu již byla pilotně odzkoušena, nyní je třeba z nich udělat systémová opatření.”

Pro dosažení těchto cílů Praha v prvním pololetí roku 2019 vyčlení 40 bytů pro rodiny z ubytoven a 30 bytů pro seniory z ubytoven. Do konce roku nabídne bydlení 140 dětem z ubytoven a chystá se připravit akční plán ukončování bezdomovectví rodin.

Brno

Brno na roky 2019–2020 plánuje zejména tvorbu Základních politických tezí v oblasti zmírňování bytové nouze, a to na jaře 2019. Na zimu 2019 pak plánuje tvorbu Koncepce sociálního bydlení města Brna. Dává si za cíl i zavedení jednotné databáze domácností v bytové nouzi.

Praha 7

Městská část Praha 7 plánuje průběžně do roku 2020 zabydlet osoby bez přístřeší s trvalým bydlištěm na Praze 7 a do podpory bydlení zavést case management a další obory sociální práce.

Jihlava

Město Jihlava v rámci svého bytového fondu dlouhodobě vyčleňuje 20 bytů pro osoby v nepříznivé sociální situaci nebo životní situaci. Rada města prohlašuje, že v období 2019–2020 vytvoří program sociálního bydlení.

Písek

Zde se v období od roku 2019 plánuje pracovat na projektu Koncepce bydlení města Písku, jehož hlavním cílem je zpracování dlouhodobé koncepce bydlení a zlepšení dostupnosti podpory v oblasti bydlení (zejména zavedením kontaktního místa pro bydlení).

Vrchlabí

V tomto volebním období má město Vrchlabí záměr podpořit větší cirkulaci městských bytů a současně zajistit návrat bytových kapacit, které nejsou ve vhodném technickém stavu, zpět do užívání.

Partnerská města se sdružují v rámci projektu Ukončování bezdomovectví, který realizuje Platforma pro sociální bydlení, R-Mosty a Sociologický ústav AV ČR.

Platforma pro sociální bydlení prosazuje zákon o sociálním bydlení, a pro ty nejohroženější Housing First. Dokazujeme, že když lidé stabilně bydlí, šetří to veřejné rozpočty a zachraňuje životy. Přinášíme systémové změny, které vedou k ukončení bezdomovectví v ČR.

Sdružuje přes 100 organizací a odborníků, pro které je bytová nouze každodenní starostí. Prosazujeme, aby vláda přijala zákon o sociálním bydlení, upozorňujeme na špatnou legislativu a praxi a nabízíme řešení. Pomáháme místním samosprávám a neziskovým organizacím ukončovat bezdomovectví v regionech.

Newsletter

Pravidelné informace o našich aktivitách a také o problematice sociálního bydlení v Česku.