Stovky lidí demonstrovali za čistou energii pro všechny, řešení energetické chudoby i ochranu nájemníků

Praha – 15. dubna 2023: V Praze se dnes konala demonstrace s názvem Už nikdy tak drahou zimu, jejíž účastníci a účastnice požadují po vládě systémová řešení současných problémů spojených s energetickou krizí, drahými energiemi a nedostupností bydlení. Protest uspořádalo několik sociálních hnutí a ekologických neziskových organizací jako završení společné kampaně “Energie lidem”. Během uplynulého podzimu a zimy se v kampani organizovaly svépomocné zateplovací brigády v domácnostech, ubytovnách a školce. Vedle přímé pomoci lidem ohroženým vysokými cenami energií a přinášení tipů na úspory energie kampaň prosazovala také systémová opatření, která zajistí energetické potřeby domácností a sníží účty za energie i emise skleníkových plynů.

Dav se sešel v poledne před hlavním nádražím v Praze, odkud se vydal průvodem kolem sídla firmy EPH v Pařížské ulici, kde jeden z projevů upozornil na nepřiměřeně vysoké zisky energetických korporací během energetické krize, a svoji cestu završil před budovou Ministerstva průmyslu a obchodu.

Demonstranti po vládě požadují:

  • Opatření na ochranu ohrožených domácností, jako je uzákonění statusu zranitelného zákazníka, sociální energetický tarif a zákaz odpojování ohrožených domácností.
  • Zajištění dostupného bydlení všem přijetím zákona o podpoře v bydlení a podporou výstavby dostupného a sociálního bydlení.
  • Opatření na ochranu lidí v nájemním bydlení, jako je zastropování nájmů a ukončení praxe řetězení krátkodobých smluv.
  • Podporu úsporného bydlení pro všechny, jako je rozšíření podpory pro zateplování budov a instalaci domácích obnovitelných zdrojů tak, aby si je mohly dovolit všechny domácnosti, včetně těch nízkopříjmových.
  • Co nejrychlejší postup směrem k nezávislosti na drahých fosilních palivech rozvojem výroby levné a čisté energie z obnovitelných zdrojů v rukou domácností, komunit a obcí.

…a další kroky směrem k ukončení energetické chudoby, které jsou formulované na webu www.energielidem.cz

Během kampaně vznikla v loňském roce i oborná studie [1] Platformy pro sociální bydlení, iniciativy Za bydlení, Hnutí DUHA a Ostravské univerzity, která ukázala, že už v roce 2021, tedy v období před prudkým zvýšením cen energií, žilo v energetické chudobě 910 tisíc obyvatel České republiky. Nejvíce energetická chudoba doléhá na rodiny s dětmi; jedná se o 410 tisíc osob, z toho 220 tisíc dětí. Přibližně desetina dětí v Česku tak žila a žije v energetické chudobě. Do této kategorie spadá i 130 tisíc osob v domácnostech samoživitelek a samoživitelů. Druhou nejzasaženější skupinou jsou lidé pobírající důchody (310 tisíc osob), tedy 16 % z celkové důchodcovské populace. Z dat vyplývá, že v energetické chudobě se nachází 28 % osaměle žijících důchodců, nejčastěji žen.

Barbora Bírová z Platformy pro sociální bydlení říká:

“Bytová nouze těžce dopadá na desítky tisíc lidí v Česku a energetická chudoba dokonce na téměř milion lidí. Řešení, se kterými zatím naše vláda přišla, jsou nedostatečná. Každý den se lidé dostávají na ulici, přichází o své domovy, jsou odmítáni v přetížených azylových domech a chybí jim stabilní bydlení. Systémové řešení tohoto problému však stále nebylo přijato. Potřebujeme co nejdříve přijmout zákon o podpoře v bydlení a další opatření, která pomohou lidem v bytové nouzi a energetické chudobě, aby nepřišli o domov. Vláda musí konečně začít jednat ve prospěch ohrožených lidí, a zabránit tak tomu, aby další lidé přicházeli o bydlení kvůli špatně nastavenému systému.”

Jiří Koželouh z Hnutí DUHA říká:

“Energetická krize vyvolaná ruskou brutální agresí proti Ukrajině a z toho vyplývajícím prudkým nárůstem cen elektřiny a tepla jen obnažila dlouhodobé problémy. Již před krizí vyrůstalo každé desáté dítě v Česku v energetické chudobě, zatímco například soukromé firmy těžící a spalující uhlí roky posílaly miliardy do mateřských společností v daňových rájích. Závislost domácností či obcí na fosilních palivech a velkých elektrárenských firmách je potřeba co nejrychleji zrušit. Proto je potřeba dotační programy pro zateplování domů a instalaci obnovitelných zdrojů tepla a elektřiny zpřístupnit i lidem, kteří nemají peníze a doprovodit aktivním energetickým poradenstvím. Zároveň je potřeba skrze přijetí novely energetického zákona Lex OZE II umožnit nekomerční sdílení levné a čisté lokální elektřiny mezi obcemi, firmami a domácnostmi.”

Kontakty:

Barbora Bírová, ředitelka Platformy pro sociální bydlení, 728 428 534, barbora.birova@socialnibydleni.org

Jiří Koželouh, vedoucí energetického programu Hnutí DUHA, 723 559 495, jiri.kozelouh@hnutiduha.cz  

Magdaléna Středová, mluvčí Fridays for Future, 705 106 103, magdalena.stredova@fridaysforfuture.cz

Lukáš Hrábek, tiskový mluvčí Greenpeace ČR, 603 443 140,

lukas.hrabek@greenpeace.org

Zdroje:

[1] https://hnutiduha.cz/sites/default/files/publikace/2023/01/soc_bydleni_finalni_jedna_strana_opr.pdf

Newsletter

Pravidelné informace o našich aktivitách a také o problematice sociálního bydlení v Česku.