Společně s organizacemi a akademiky žádáme ministryni Maláčovou o restart deinstitucionalizace

„Situace během pandemie jen zaostřila rizika a nedostatky zastaralého systému sociálních služeb a míru ohrožení, kterému jsou vystaveni lidé v ústavech. Po letech upozorňování a podnětů žádáme ministryni o restart deinstitucionlizace. Je třeba ukončit nevyhovující systém ústavní péče a podpořit rozvoj komunitních sociálních služeb zohledňujících individuální potřeby jejich uživatelů,“

říká Terezie Hradilková, předsedkyně JDI, metodička změn v sociálních službách.

Společně s organizacemi Jednota pro deinstitucionaliace, Aliance pro individualizovanou podporu a Asociace vzdělavatelů v sociálních službám a 16 akademičkami a akademiky se připojujeme k výzvě ministryni Maláčové ke změně zastaralého systému sociálních služeb. Konkrétně ke stažení připravované novely Zákona o sociálních službách a k naplňování závazků vyplývajících z přijetí Úmluvy o právech osob se zdravotním postižením OSN, kterou ČR ratifikovala před deseti lety.

Celé znění dopisu i právní argumentace na webu JDI

Newsletter

Pravidelné informace o našich aktivitách a také o problematice sociálního bydlení v Česku.