Řešení osamělosti u klientů: máme za sebou mezinárodní setkání a výzkum

V polovině září se v Budapešti konalo mezinárodní setkání k řešení osamělosti u klientů v programech podpory bydlení. A my jsme byli u toho. 

Sešly se tu týmy z Nizozemí, Maďarska, Belgie, Severní Makedonie, Francie, Španělska a České republiky. Týmy představily inovativní nástroje pro řešení osamělosti klientů, na kterých v předchozím půlroce pracovaly s využitím svých zkušeností z praxe. 

Čtěte report ze setkání v Budapešti

V průběhu října jsme realizovali výzkum s více než 50 sociálními pracovníky neziskových organizací a měst a s více než 100 jejich klienty. Rozhovory se sociálními pracovníky byly zaměřené na zvýšení povědomí o tématu osamělosti a také na to, zda a jakým způsobem s ním v tuto chvíli pracují. Výzkum s klienty ve své první části zjišťoval skóre osamělosti na základě výzkumného nástroje využívaného k tomuto účelu v Nizozemí, a ve druhé části pomocí otevřených otázek zjišťoval, zda klienti v minulosti zažili období samoty, co jim v takové situaci pomohlo a co naopak ne a jakým způsobem zvládají samotu v současnosti.

Na výzkum na konci listopadu a začátku prosince navážou školení organizovaná v Praze, Brně a Ostravě. Jejich cílem je poskytnout sociálním pracovníkům trénink zaměřený kromě jiného na zvyšování sebevědomí klientů, zlepšení sociálních vazeb a obnovení jejich snů. Kromě dostatečné teoretické základny dostanou sociální pracovníci k dispozici a sadu kreativních nástrojů, které mohou při práci s klienty použít. 

 

Newsletter

Pravidelné informace o našich aktivitách a také o problematice sociálního bydlení v Česku.