Přijďte na demonstraci!

Pojďte s námi říct: Už nikdy tak drahou zimu! Spojme se proti energetické chudobě, bojujme za čistou energii a bydlení pro všechny! Zapište si sobota 15. dubna 2023 od 12:00 před hlavním nádražím v Praze.

Teplo domova je základní životní potřeba. Rostoucí náklady na energie a bydlení ohrožují dostupnost vytápění či elektřiny pro stá le větší část z nás. Už nikdy nechceme tak drahou zimu. Proto zveme všechny na demonstraci za čistou energii a dostupné bydlení pro všechny. Chceme snižovat spotřebu energie, zateplovat a mít přístup k čisté energii z obnovitelných zdrojů.

V energetické chudobě bylo v České republice už před současnou krizí 910 000 lidí a až milion lidí mělo problémy s bydlením. Každé desáté dítě u nás žije v energetické chudobě a dopady pociťuje také třetina osaměle žijících seniorek. Ve 21. století máme dostatek zdrojů na to, aby čistá energie i důstojné bydlení byly dostupné všem. Řešení známe a vyzýváme stát k jejich realizaci.

V letošní těžké zimě jsme v rámci kampaně Energie lidem pomáhali ohroženým domácnostem snížit svoji spotřebu energie a ušetřit na drahých účtech. Nechceme ale vzájemnou pomocí jen lepit díry v systému.

Chceme, aby čistá energie a důstojné bydlení byly dostupné všem. A k tomu jsou potřeba systémové změny! Už nikdy nechceme tak drahou zimu!

Pojďme udělat to, co je potřeba, aby nám už nikdy takováhle zima nehrozila!

Přijďte 15. 4. na demonstraci za dostupnou energii a bydlení pro všechny v Praze na Hlavním nádraží.

Na místě zazní projevy řečnic a řečníků z řad nevládních organizací a lidí ohrožených energetickou chudobou. Následně se vydáme na průvod k budově Ministerstva průmyslu a obchodu v ulici Na Františku v Praze. 

Mezi požadavky demonstrace patří: 

  1. Opatření na ochranu ohrožených domácností, jako je uzákonění statusu zranitelného zákazníka, sociální energetický tarif a zákaz odpojování ohrožených domácností.
  2. Zajištění dostupného bydlení všem přijetím zákona o podpoře v bydlení a podporou výstavby dostupného a sociálního bydlení.
  3. Opatření na ochranu lidí v nájemním bydlení, jako je zastropování nájmů a ukončení praxe řetězení krátkodobých smluv.
  4. Podporu úsporného bydlení pro všechny, jako je rozšíření podpory pro zateplování budov a instalaci domácích obnovitelných zdrojů tak, aby si je mohly dovolit všechny domácnosti, včetně těch nízkopříjmových.
  5. Opatření pro co nejrychlejší postup směrem k nezávislosti na drahých fosilních palivech rozvojem výroby levné a čisté energie z obnovitelných zdrojů v rukou domácností, komunit a obcí.
  6. A další opatření, která najdete na webu www.enegielidem.cz  

Demonstraci pořádají jako završení své společné kampaně Energie lidem! ekologické a sociální organizace Greenpeace ČR, Hnutí DUHA, Platforma pro sociální bydlení, Iniciativa nájemníků a nájemnic, Re-set, Limity jsme my a Fridays for Future.

Newsletter

Pravidelné informace o našich aktivitách a také o problematice sociálního bydlení v Česku.