Platforma pro sociální bydlení oslaví 19.6. v Kampusu Hybernská 10. narozeniny. Přijďte to s námi oslavit!

Platforma pro sociální bydlení letos oslaví 10. narozeniny. ❤️

FB událost naleznete zde.

Už deset let bojujeme za systémové ukončování bezdomovectví, deset let jezdíme do obcí a pomáháme politikům, političkám a dalším lidem se změnou systému tak, aby každý člověk mohl důstojně bydlet. Deset let také prosazujeme zákon o sociálním bydlení.

Přijďte s námi toto krásné kulaté výročí oslavit 19.6. v 18:00 do Kampusu Hybernská. Společně si zavzpomínáme, zatančíme a užijeme si krásný večer plný radosti.

Bude hudba, bude tombola, budou proslovy, bude radost. ❤️

Rozhodně je co slavit! 🔴

Na akci zahrají:
👉Kapela Kadé Chim
👉DJ Mary C
👉Edúv Syn & Žakhéles

Co se nám za těch 10 let povedlo?

👉Přinesli jsme do Česka ověřené zahraniční inovace (např. Housing first v Brně, Městskou nájemní agenturu nebo Placení za výsledek v Praze) včetně top evaluací těchto nástrojů (např. randomizovaný experiment spojený s výpočtem úspor v Brně), díky čemuž jsme byli svědky milníku – rok 2016 a prvně jsou ve snaze ukončit bezdomovectví byty, návraty do bydlení jsou možné i u nás! Díky těmto snahám získaly postupně domov stovky domácností.
👉Sdružujeme Síť partnerství měst a obcí pro ukončování bezdomovectví, díky které šíříme dobrou praxi, know-how v politikách ukončování bezdomovectví a ukazujeme společně se zapojenými aktéry/kami, že ukončovat bezdomovectví je normální.
👉Dlouhodobě spolupracujeme s obcemi na tvorbě tzv. integrovaných systémů řešení bezdomovectví – námi organizovaná síť čítá přes 15 obcí, mezi které patří například Praha, Liberec, Písek, Plzeň, Truntov, České Budějovice, Chomutov aj.
👉Pomohli jsme založit Fond dostupného bydlení.
👉Vytvořili jsme v Ústí nad Labem fond Daruj domov, který pomáhá domácnostem ohroženým ztrátou bydlení.
👉Iniciovali jsme vznik koalice Za bydlení, která spojuje odborníky/ce z obcí, NNO a akademie v lobbyingové a advokační práci pro přijetí kvalitního zákona o podpoře v bydlení.
👉Monitorujeme politiky a dopady jejich rozhodnutí na lidi – v roce 2021 jsme vydali další Zprávu o vyloučení z bydlení a v roce 2022 jsme vydali studii Energetická chudoba a její řešení.
👉Vyškolili jsme stovky sociálních pracovnic a pracovníků, zaměstnanců a zaměstnankyň veřejné správy v nových metodách podpory lidí v bytové nouzi.

Můžete se těšit na spoustu dobré muziky, na tombolu, dobré jídlo a pití a také na speciální vědomostní soutěž zaměřenou na téma ukončování bezdomovectví.
Na místě bude také výstava fotek a publikací, které naše Platforma za těch dlouhých 10 let vydala.

Akce je určena pro všechny lidi, kterým záleží na tom, aby každý člověk mohl mít svůj domov. 🏠

Doporučené vstupné na místě: 200 Kč ✅

Newsletter

Pravidelné informace o našich aktivitách a také o problematice sociálního bydlení v Česku.