V územní studii Bubny-Zátory stále chybí nejen plán dostupného bydlení. Připojili jsme se k otevřenému dopisu

Výsledná podoba územní studie k plánované pražské čtvrti Bubny–Zátory i proces jejího projednávání budí rozpaky. Řešení tohoto místa má však pro Prahu 7 i celé hlavní město zásadní význam. V létě 2019 sice občané, organizace i Praha 7 podali k podobě studie připomínky, ty však vyšly na prázdno – k žádným zásadním změnám nedošlo. Platforma pro sociální bydlení upozorňovala například na chybějící podíl dostupného a sociálního bydlení.

Proto teď společně s organizací Arnika a platformou Paměť města v otevřeném dopise vyzýváme starostu a místostarostku Prahy 7, aby dosavadní postup městské části objasnili na veřejném setkání a představili, jakým způsobem bude veřejnost do procesu rozhodování zapojena nadále.

Přečíst otevřený dopis

Newsletter

Pravidelné informace o našich aktivitách a také o problematice sociálního bydlení v Česku.