Na konci roku 2020 mělo díky Housing First stabilní domov 375 domácností

Česká města a neziskové organizace úspěšně pokračují v zabydlování rodin i jednotlivců. Díky programům Housing First v 18 městech mohlo loňské Vánoce strávit v bezpečí domova 250 domácností. V 16 městech pomáhá v zabydlování ohrožených domácností výzva Ministerstva práce a sociálních věcí na podporu Housing First, organizace v Praze a Liberci pak principy Housing First využívají i bez evropských dotací.

Ministerstvo práce a sociálních věcí v roce 2018 vypsalo výzvu na podporu Housing First. Aktuálně je v ní zapojeno celkem 13 projektů v 16 městech s celkovým plánem zabydlet 215 bytů. 156 z nich se ale podařilo zabydlet už ke konci roku 2020, přestože je většina projektů zhruba v polovině. Například v Otrokovicích nový domov získalo dokonce víc domácností, než se předpokládalo, přestože projekt končí až v roce 2022.

 „Úspěchy měst a neziskových organizací, kterým jsme z ESF poskytli peníze, nás velmi těší. MPSV má v úmyslu podporovat řešení a prevenci bezdomovectví metodou Housing First i nadále, například prostřednictvím připravovaného Operačního programu Zaměstnanost+. Pro MPSV jsou tyto evidence-based projekty naprostou prioritou,” říká David Pospíšil, ředitel odboru sociálních služeb a sociální práce MPSV.

Pro lidi, kteří díky Housing First získali bydlení a podporu sociálních pracovníků, je často nový domov impulsem k zásadnějším životním změnám. Například v Českých Budějovicích si tři z nich v poslední době našli zaměstnání. Pro jednoho z klientů Housing First projektu organizace Romodrom bylo zase stabilní bydlení velkou motivací k řešení jeho problémů s gamblerstvím. Celkem 10 dětí se pak vrátilo z ústavní péče zpátky do rodiny.

Mimo výzvu MPSV získalo v minulosti bydlení 65 domácností v Brně a 6 v Otrokovicích, v současnosti takto zabydluje ohrožené domácnosti i Liberec a Praha. V Liberci mělo díky místnímu programu Housing First ke konci roku stabilní domov 19 domácností, v Praze 129. Jsou mezi nimi i rodiny, které dříve žily na ubytovnách, matky samoživitelky s dětmi nebo senioři. Podporu v bydlení jim poskytují týmy osmi neziskových organizací, mezi kterými je například i Naděje, Člověk v tísni nebo Armáda Spásy.

„Náš tým prevence bezdomovectví doposud zabydlel 33 domácností. V souladu s principy Housing First klienty podporujeme, aby si vytvořili vlastní domov a jsme s nimi na jejich cestě k zotavení. Zaměřujeme se na snižování osamělosti a podporu jejich přání – to může být cokoliv od nových zubů až po nalezení práce. 98 % domácností si po roce zvládlo bydlení udržet. Osobně věřím, že s dobře nastavenou individuální podporou si dokáže udržet bydlení kdokoliv,“ říká ředitel Centra sociálních služeb Karla Larssona od Armády Spásy Jan Desenský. Tým bude v zabydlování pokračovat i letos, navíc se chystá v práci s klienty zavádět nové metody: „Letos budeme pilotovat tzv. multidisciplinární práci. Rádi bychom k dosavadnímu týmu připojili odborníka na duševní zdraví, terapeuta, pracovního terapeuta a psychiatrickou sestru,” popisuje výzvu na nadcházející rok Jan Desenský.

Housing First se v Česku stává stále rozšířenějším přístupem k zabydlování ohrožených domácností. „Počet měst zapojených v projektech a jejich skvělé výsledky jen potvrzují, že je Housing First jako přístup funkční a rychle se v Česku stává mainstreamem. Zapojují se i města s vysokou mírou bytové nouze v nejchudších regionech a velké neziskové organizace,” komentuje ředitel Platformy pro sociální bydlení Vít Lesák. Navíc je patrné, že o takové řešení mají zájem nejen obce, ale ochotu spolupracovat projevují i samotní lidé v bytové nouzi. „Ukazuje se, že s podporou sociálních pracovníků si domácnosti bydlení zvládají udržet. Za rok se snad budeme dívat na ještě vyšší čísla a ke stabilnímu bydlení získají přístup i další domácnosti,” uzavírá Vít Lesák.

Co je to Housing First?

Podstatou Housing First je poskytnout lidem v bytové nouzi standardní bydlení bez předchozího „tréninku” a současně potřebnou pomoc dle jejich individuálních potřeb. Mezi cílové skupiny, kterým Housing First pomáhá, patří lidé bez domova s duševním onemocněním, zdravotními obtížemi nebo závislostmi. Je efektivní také pro ty, kteří zakoušejí dlouhodobé či opakované bezdomovectví nebo postrádají i podporu přátel či rodiny.

Výzkumy v USA, Kanadě a Evropě ukazují, že pokud program naplňuje principy Housing First, úspěšnost je vysoká a ukončuje bezdomovectví u nejméně osmi lidí z deseti. V České republice byl přístup Housing First pilotně otestován v roce 2017 v Brně. Po roce si zde udrželo nájemní smlouvu 96 % domácností. Ukázalo se, že Housing First navrací děti do rodin, zlepšuje zdravotní stav rodičů i dětí a šetří veřejné prostředky.

Prohlédnout infografiku

Newsletter

Pravidelné informace o našich aktivitách a také o problematice sociálního bydlení v Česku.