Platforma pro sociální bydlení

21. 11. 2018

ČR chtěla od EU peníze na sociální byty. Teď za ně plánuje nakoupit autobusy. Platforma se toto rozhodnutí pokouší zvrátit

Platforma pro sociální bydlení od roku 2014 pomáhá správně směřovat fondy EU na podporu sociálních bytů. Prosadili jsme, aby se nestavěly ubytovny ale byty, aby nebyly segregované a bylo jich maximálně 12 v jednom domě, a to nejdůležitější, aby byty opravdu sloužily lidem v bytové nouzi a ne třeba soudcům nebo příbuzným starosty. Zbývá jen maličkost: Náš stát chtěl od EU peníze na 5 000 sociálních bytů a bylo nám vyhověno. Nakonec ale ČR plánuje podpořit výstavbu jen asi 2 300 bytů. Za zbytek se mají nakoupit autobusy. Chceme to změnit, a proto jsme Řídícímu orgánu fondů EU poslali jednu malou připomínku…  

Euro - bankovky, Sara Kurfess

Od roku 2014 jsme se dost snažili, aby se podpora výstavby sociálních bytů z EU fondů dostávala těm opravdu potřebným. Proto jsme docházeli na monitorovací výbory Integrovaného operačního programu, jednali s vládou, neziskovými organizacemi, Evropskou komisí a dalšími aktéry, kteří mají na použití EU fondů vliv. Bylo to přes 500 hodin neplacené práce, která však začíná nést ovoce.

Co se podařilo

  • Podařilo se nám prosadit, aby cílovou skupinou podpory sociálního bydlení byly osoby v bytové nouzi, a ne kdokoliv, koho si zrovna majitel sociálního bytu podpořeného z EU fondů vybere (třeba syna místostarosty). Je to totiž v souladu se smyslem financování sociálního bydlení jako služby sociální integrace.
  • Podařilo se nám prosadit, že se z evropských peněz nebudou stavět ubytovny, ale byty.
  • Podařilo se nám prosadit, že nebudou vznikat domy se 40 sociálními byty. V první výzvě bylo maximum 8 bytů na bytový dům (případně 20 %), ve druhé výzvě 12 bytů na bytový dům.

První výzva na podporu sociálního bydlení (č. 34 a 35) byla vypsána trochu zvláštně. Žadatelé dostanou dotaci 500 000 EUR na sociální byty a po pěti letech používání jsou byty jejich a už je jedno, kdo v nich bude bydlet. Do výzvy se přihlásil třeba bývalý myslivecký spolek, několik sportovních klubů, či fanoušek Warcraftu, který si založil hned tři propojené organizace. Žádosti jsme monitorovali a posílali upozornění Řídícímu orgánu.

Kolem druhé výzvy (č. 79 a 80) jsme svedli velký boj. Různé zájmové skupiny říkaly, že je třeba rozšířit cílovou skupinu a uvolnit pravidla nesegregace, aby se do výzvy vůbec někdo přihlásil. Neustoupili jsme a výsledek nám dal za pravdu. Do dvou výzev s celkovou alokací 2mld Kč se přihlásily projekty za 3,4 mld. Kč. Tio jasně prokázalo, že o sociální bydlení pro lidi v bytové nouzi je zájem.

A co je tedy za problém?

Nyní ještě zbývá poslední krok pro toto programovací období. Peníze v Integrovaném regionálním operačním programu jsou již téměř vyčerpané, takže to vypadá, že oproti plánovaným 5 000 sociálních bytům se postaví asi jen 2 300. Objevily se však další zdroje, který nyní chce Řídící orgán IROP do programu přidat. Celkově jde asi o 5mld Kč. Řídící orgán navrhuje, aby se prostředky dolily do projektů, kde již operační program své plánované cíle splnil.

My naopak chceme, aby se nové prostředky použily pro naplnění cíle 5 000 sociálních bytů, který si ČR pro toto programovací období závazně vytyčila v programovém dokumentu IROP. Je to jednoduché: více sociálních bytů pro lidi v bytové nouzi znamená méně lidí, kteří umrznou na ulici a méně dětí v dětských domovech. Proto požadujeme, aby se dalších 3,26mld Kč použilo na sociální bydlení.

Jednání monitorovacího výboru proběhne v úterý 27. 11. Držte sociálnímu bydlení palce!

 

Připomínky k návrhu změn Integrovaného regionálního operačního programu 2014 - 2020_str.1

Připomínky k návrhu změn Integrovaného regionálního operačního programu 2014 - 2020_str.2

Připomínky k návrhu změn Integrovaného regionálního operačního programu 2014 - 2020_str.3