ČR chtěla od EU peníze na sociální byty. Teď za ně plánuje nakoupit autobusy

Euro - bankovky, Sara Kurfess
Platforma pro sociální bydlení od roku 2014 pomáhá správně směřovat fondy EU na podporu sociálních bytů. Prosadili jsme, aby se nestavěly ubytovny ale byty, aby nebyly segregované a bylo jich maximálně 12 v jednom domě, a to nejdůležitější, aby byty opravdu sloužily lidem v bytové nouzi a ne třeba soudcům nebo příbuzným starosty. Zbývá jen maličkost: Náš stát chtěl od EU peníze na 5 000 sociálních bytů a bylo nám vyhověno. Nakonec ale ČR plánuje podpořit výstavbu jen asi 2 300 bytů. Za zbytek se mají nakoupit autobusy. Chceme to změnit, a proto jsme Řídícímu orgánu fondů EU poslali jednu malou připomínku.

Od roku 2014 jsme se dost snažili, aby se podpora výstavby sociálních bytů z EU fondů dostávala těm opravdu potřebným. Proto jsme docházeli na monitorovací výbory Integrovaného operačního programu, jednali s vládou, neziskovými organizacemi, Evropskou komisí a dalšími aktéry, kteří mají na použití EU fondů vliv. Bylo to přes 500 hodin neplacené práce, která však začíná nést ovoce.

Co se podařilo

  • Podařilo se nám prosadit, aby cílovou skupinou podpory sociálního bydlení byly osoby v bytové nouzi, a ne kdokoliv, koho si zrovna majitel sociálního bytu podpořeného z EU fondů vybere (třeba syna místostarosty). Je to totiž v souladu se smyslem financování sociálního bydlení jako služby sociální integrace.
  • Podařilo se nám prosadit, že se z evropských peněz nebudou stavět ubytovny, ale byty.
  • Podařilo se nám prosadit, že nebudou vznikat domy se 40 sociálními byty. V první výzvě bylo maximum 8 bytů na bytový dům (případně 20 %), ve druhé výzvě 12 bytů na bytový dům

První výzva na podporu sociálního bydlení (č. 34 a 35) byla vypsána trochu zvláštně. Žadatelé dostanou dotaci 500 000 EUR na sociální byty a po pěti letech používání jsou byty jejich a už je jedno, kdo v nich bude bydlet. Do výzvy se přihlásil třeba bývalý myslivecký spolek, několik sportovních klubů, či fanoušek Warcraftu, který si založil hned tři propojené organizace. Žádosti jsme monitorovali a posílali upozornění Řídícímu orgánu.

Kolem druhé výzvy (č. 79 a 80) jsme svedli velký boj. Různé zájmové skupiny říkaly, že je třeba rozšířit cílovou skupinu a uvolnit pravidla nesegregace, aby se do výzvy vůbec někdo přihlásil. Neustoupili jsme a výsledek nám dal za pravdu. Do dvou výzev s celkovou alokací 2mld Kč se přihlásily projekty za 3,4 mld. Kč. Tio jasně prokázalo, že o sociální bydlení pro lidi v bytové nouzi je zájem.

A co je tedy za problém?

Nyní ještě zbývá poslední krok pro toto programovací období. Peníze v Integrovaném regionálním operačním programu jsou již téměř vyčerpané, takže to vypadá, že oproti plánovaným 5 000 sociálních bytům se postaví asi jen 2 300. Objevily se však další zdroje, který nyní chce Řídící orgán IROP do programu přidat. Celkově jde asi o 5mld Kč. Řídící orgán navrhuje, aby se prostředky dolily do projektů, kde již operační program své plánované cíle splnil.

My naopak chceme, aby se nové prostředky použily pro naplnění cíle 5 000 sociálních bytů, který si ČR pro toto programovací období závazně vytyčila v programovém dokumentu IROP. Je to jednoduché: více sociálních bytů pro lidi v bytové nouzi znamená méně lidí, kteří umrznou na ulici a méně dětí v dětských domovech. Proto požadujeme, aby se dalších 3,26mld Kč použilo na sociální bydlení.

Jednání monitorovacího výboru proběhne v úterý 27. 11. Držte sociálnímu bydlení palce!

Newsletter

Pravidelné informace o našich aktivitách a také o problematice sociálního bydlení v Česku.