Platforma pro sociální bydlení

Mgr. Barbora Bírová

Poradkyně pro ukončování bezdomovectví

barbora.birova@socialnibydleni.org
+420 728 428 534

V Platformě zastává pozici radní a pracuje jako poradkyně pro ukončování bezdomovectví. Vystudovala sociální antropologii na Fakultě sociálních a ekonomických věd Univerzity Komenského v Bratislavě. V doktorském studiu pokračuje na Univerzitě Karlově v Praze, kde zároveň vyučuje kurz zaměřený na aplikovanou antropologii.

 

Mgr. Barbora Bírová, poradkyně pro ukončování bezdomovectví

Od roku 2012 se zabývá kvalitativním výzkumem bezdomovectví v urbánním prostředí. Ve výzkumných terénech na Slovensku a v České republice se mimo jiné soustředí na genderovou dimenzi bezdomovectví. Má zkušenosti s kvalitativní i kvantitativní metodologií výzkumů. Za důležité taky považuje transdisciplinaritu a propojení řešení problematiky s aplikovaným a angažovaným výzkumem.

Ve studiu antropologického výzkumu Anthropictures působí jako předsedkyně a členka výkonné rady. Pracuje také na výzkumných projektech zaměřených na urbánní prostředí, územní, kulturní a komunitní rozvoj.

Několik let pracovala v organizaci VIA CULTURA, zaměřené mimo jiné na kulturní politiku, kde se věnovala domácím i mezinárodním vzdělávacím projektům.

 

Facebook
Twitter