Vytvořili jsme metodiku externí podpory programům Housing First

Metodika je výstupem projektu Podpora úspěšného šíření přístupu Housing First v České republice, jehož cílem je přispět k využívání programů Housing First jako standardního nástroje snižování bytové nouze.

Je určena jak pro externí poskytovatele podpory, kteří poskytují podporu více Housing First projektům najednou, tak samotným realizátorům Housing First projektů. Realizátoři mohou metodiku používat především jako rozcestník a souhrn informací o jednotlivých nástrojích, které mohou během své práce využívat, ale také jako tzv. checklist, tedy seznam úkolů, které je třeba při realizaci projektů provést.

Stáhnout metodiku