Platforma pro sociální bydlení

Pomáháme řešit bytovou nouzi přímo v obcích. Jak spolupráci hodnotí jejich zástupci?

Ukončit bezdomovectví a bytovou v Česku. To je cíl, ke kterému v Platformě směřujeme. Jednou z cest, jak ho dosáhnout, je naše práce přímo v obcích. Tam pomáháme zavádět systémová řešení, která zejména rodinám s dětmi pomůžou dostat se z bytové nouze do standardního bydlení.

Poskytujeme poradenství, pořádáme školení, seznamujeme zástupce obcí s dobrou praxí z ostatních českých i zahraničních měst. A jsou vidět výsledky: obce úspěšně zabydlely už desítky domácností a ukazuje se, že přístupy jako Housing First fungují.

Přečtěte si, jak spolupráci hodnotí přímo zástupci vybraných obcí, kde naši poradci pro ukončování bezdomovectví pomáhají nastavovat místní systémy.

Jihlava

Ano Zmapován počet lidí v bytové nouzi

Ano 12 bytů pro ohrožené domácnosti

Platforma pro sociální bydlení nám poskytla experta na ukončování bezdomovectví Jana Milotu. Díky němu jsme byli schopni využít dotační program na spuštění pilotního testování Housing First a podat projekt, který se kromě samotného řešení bytové nouze 12 domácností orientuje i na vzdělávání pracovníků v metodě Housing First a posílení komunikace mezi úřadem, neziskovým sektorem a dalšími institucemi, odborníky a partnery, včetně veřejnosti. Do realizace projektu zapojuje i cílovou skupinu. Působí jako metodická podpora týmu terénních pracovníků a poradce pro pracovníky na úřadě. Registrační týden, který společně s ním úřad připravil, kolegové z jiných měst hodnotí jako příklad nejlepší praxe. Po úspěšném startu projektu Housing First se společně pouštíme i do dalších nástrojů, které povedou k ukončení bytové nouze v Jihlavě. Děkujeme!

– Eva Nováková, zastupitelka města 

Liberec

Ano Program Housing First běží 2 roky

Ano 20 zabydlených domácností

Platforma pro sociální bydlení pro mě v Česku představuje klíčového aktéra v prosazování progresivních forem zabydlování těch vůbec nejpotřebnějších klientů. V Platformě jsem našel skvělé experty na oblast sociálního bydlení a vždy ochotné spolupracovníky v souvisejících projektech Housing First na území statutárního města Liberec. Spolupráce mi zároveň přinesla i pár nových přátel se stejným přesvědčením a chutí pomáhat tam, kde je to opravdu potřeba. To, že to není v české společnosti jednoduché, jen ukazuje, že Platforma jde správnou cestou. Děkuji za to.

– Ivan Langr, náměstek primátora pro kulturu, školství, sociální věci a cestovní ruch 

Hl. m. Praha

Ano Progresivní zásady pro přidělování městských bytů

Ano 30 bytů pro rodiny s dětmi z ubytoven

Ano Cíl úplně ukončit bezdomovectví rodin s dětmi

Nedokážu si představit, jak bychom bez odborné podpory Platformy pro sociální bydlení přistupovali ke splnění našeho koaličního závazku dostat všechny pražské děti z ubytoven do běžného bydlení. K tomu, aby tento projekt byl úspěšný, je potřeba nastavit robustní systém, do kterého jsou vhodně zapojeni všichni relevantní aktéři, ať už je to bytový a sociální odbor Magistrátu hl. m. Prahy, poskytovatelé služeb z řad neziskových organizací, městské části či Úřad práce. Odborníci z Platformy mají na rozdíl od Magistrátu know-how, jak tento integrovaný systém postavit, a díky desítkám až stovkám hodin odborných konzultací, které hl. m. Praze bezplatně poskytli, věřím tomu, že bude fungovat a že si většina rodin bydlení udrží dlouhodobě.

– Adam Zábranský, radní pro bydlení

Praha 10

Ano Progresivní zásady pro přidělování městských bytů

Ano Kontaktní centrum bydlení

Ano 10 zabydlených rodin s dětmi

Na radnici Prahy 10 jsme ve vedení teprve rok. Přesto se nám podařilo změnit pravidla pronajímání obecních bytů, otevřít Kontaktní centrum bydlení, nastavit průběh spolupráce s poskytovateli služeb při zabydlování rodin v bytové nouzi a dokonce dostat více než 10 rodin s dětmi z ubytoven do bytu. To vše s metodickou, analytickou ale i praktickou pomocí Platformy pro sociální bydlení. Dostali jsme v pravý čas pravé nástroje a cenné rady a jsme moc rádi, že spolupráce nadále úspěšně pokračuje a další kroky jsou před námi.

– Veronika Žolčáková, zastupitelka 

Trutnov

Ano Zmapován počet lidí v bytové nouzi

Ano Zřízen krizový byt

Ano Nastavená progresivní spolupráce mezi odbory

Lidé z Platformy pro sociální bydlení jsou špičkoví profesionálové s hlubokou znalostí tématu. Oceňujeme jejich věcnost, nadhled a schopnost chápat specifika našeho města. Velkým překvapením pro nás byl jejich komplexní přístup od vstupní analýzy až po finální prezentaci veřejnosti.

– Tomáš Eichler, místostarosta

Písek

Ano 4 zabydlené domácnosti

Město Písek se dlouhodobě snaží řešit situaci vyloučených lokalit, bytové nouze a dostupného bydlení. Všechny tyto snahy vyústily ve spolupráci s Agenturou pro sociální začleňování a později také ve spolupráci s Platformou pro sociální bydlení. Město v současné době zpracovává koncepci bydlení. Na základě tohoto dokumentu bychom se rádi vydali  efektivnějším  a fungujícím směrem v řešení bytové nouze našich občanů.

Kolegové z platformy nám pomáhají definovat reálné cíle, máme možnost s nimi konzultovat námi předkládané návrhy.   Stejně jako některé další obce jsme členy sítě partnerství. Toto společenství obcí je pro nás nesmírně obohacující a inspirující. Na všech setkáních vždy vládne dělná a přátelská atmosféra, ve které si s kolegy sdělujeme úspěchy a těžkosti a učíme se od sebe navzájem.  Jsme rádi, že Platforma vytvořila prostor, který propojuje obce mezi sebou.

V neposlední řadě oceňujeme také práci platformy  s politiky a neustále vyvíjený tlak na potřebné legislativní změny vedoucí k důstojnému životu pro všechny.

– Michaela Baslerová, vedoucí odboru sociálních věcí, Petr Hladík, místostarosta