Prosazování kvalitního zákona o sociálním bydlení

Na osobních schůzkách s veřejnými činiteli, mapováním dobré praxe u nás i v zahraničí a advokacií v médiích se zasazujeme o prosazení zákona o sociálním bydlení. Efektivitu každé předložené verze zákona o sociálním bydlení vyhodnocujeme oproti Desateru principů pro přípravu zákona o sociálním bydlení a výsledky prezentujeme v médiích a diskutujeme s poslanci.

Sekce Zákon

Newsletter

Pravidelné informace o našich aktivitách a také o problematice sociálního bydlení v Česku.