Platforma pro sociální bydlení

Neúnavně se zasazujeme o zrušení destruktivních změn v dávkách na bydlení

V červnu 2019 přišlo Ministerstvo práce a sociálních věcí s návrhem na změnu v dávkách na bydlení. Nový zákon měl rušit dvě stávající dávky na bydlení, příspěvek a doplatek na bydlení, a nahradit je dávkou novou, přídavkem na bydlení. V plánu původně bylo úplně zastavit výplatu sociálních dávek obyvatelům ubytoven a prosadit další riziková opatření, která by se v době rostoucích nájmů se negativně dotkla široké skupiny příjemců příspěvku na bydlení v bytech. 

Na první verzi zákona jsme společně s významnými neziskovými organizacemi ihned reagovali otevřeným dopisem ministryni práce Maláčové, ve kterém jsme ji vyzvali ke stažení zákona a nabídli pomoc při přípravě nového. 

Následovala série náročných jednání se zástupci ministerstva. Byli jsme přizváni do pracovní skupiny, kde jsme spolu se zástupci ministerstev, obcí a dalších neziskových organizací měli možnost podat návrhy na úpravy dávkových systémů. Ministerstvo i díky našemu tlaku upustilo od některých rizikových aspektů jako je zastavení vyplácení dávek na ubytovny a do nevyhovujících bytů, mnohé návrhy ale ignorovalo a výstup pracovní skupiny i nadále obsahoval spoustu rizikových prvků. Vůči tomuto výstupu jsme se ostře vymezili spolu s organizacemi, které byly na jednáních přítomné, ve společném prohlášení.

Podoba návrhu se prakticky nezměnila ani v prosinci 2019, kdy ministerstvo představilo jeho „novou“ verzi. Ministerstvo jsme opět vyzvali ke stažení zákona a zformulovali jsme i konkrétní připomínky k jednotlivým paragrafům. Upozorňovali jsme především na riskantní nový způsob výpočtu výše dávky, nepřiměřené sankce, které mohou rodiny s dětmi systematicky ohrožovat bezdomovectvím, nebo třeba na to, že zákon umožňuje obdobu bezdoplatkových zón, což je potenciálně protiústavní řešení.

Kromě nás mělo k návrhu zásadní výhrady i 16 připomínkových místministerstva, kraje, zástupci zaměstnavatelů a odborů, ochránkyně lidských práv i sdružení obcí. Osm připomínkových míst návrh zákona dokonce odmítlo úplně.

Kritika ze všech možných stran měla v médiích velký ohlas:

Maláčová chce brát lidem dávky i za zameškané hodiny ve škole. Chudí spadnou na úplné dno, varují experti

Odebírání dávek rodičům záškoláků? Školství je ostře proti návrhu Maláčové

V tuto chvíli stále čekáme na vypořádání připomínek.