Podle cost-benefit analýzy se metoda Bydlení především pro rodiny s dětmi státu finančně vyplatí

Vypracovali jsme analýzu dopadů opatření rapid re-housing pro rodiny s dětmi na veřejné rozpočty. Dokument vznikl ve spolupráci s Agenturou pro sociální začleňování a organizací IQ Roma Servis.

PDF Analýza dopadů zabydlení

Těsně před zabydlením ©_Barbora Kleinhamplová