Cost-benefit analýza

Vypracovali jsme analýzu dopadů opatření rapid re-housing pro rodiny s dětmi na veřejné rozpočty. Dokument vznikl ve spolupráci s Agenturou pro sociální začleňování a organizací IQ Roma Servis.

PDF Analýza dopadů zabydlení

Newsletter

Pravidelné informace o našich aktivitách a také o problematice sociálního bydlení v Česku.