Platforma pro sociální bydlení

Alena Stašková (Augustová)

Sociální práci jsem vystudovala na Masarykově univerzitě už při studiu jsem nastoupila jako sociální pracovnice na noclehárnu a nízkoprahové denní centrum pro lidi bez domova. V této práci jsem pochopila, že bez stabilního bydlení je návrat do společnosti prakticky nemožný. I proto jsem nastoupila do brněnského pilotního programu Housing First, kde jsem zabydleným klientům poskytovala podporu. V současné době se podílím na rozvoji HF v České republice, poskytuji metodickou podporu HF týmům, školím a sama se dál vzdělávám. Absolvovala jsem výcvik v motivačních rozhovorech, tematicky se více zaměřuji na individuální plánování zaměřené na člověka, trauma a vyrovnávání se s úmrtím klientů.

Kurzy lektora