Platforma pro sociální bydlení

Adam Fialík

Vystudoval Sociologii na fakultě Sociálních studií Masarykovy univerzity a Sociální práci tamtéž. Šest let pracoval jako vedoucí terénního programu v IQ Roma servis, kde měl možnost se podílet na projektu Rapid Re-Housing jako jeho koordinátor i podporující pracovník. V současné době působí v organizace Renadi, o.p.s. ve službě Byty následné péče, metodicky podporuje několik týmu sociálního bydlení po celé ČR a konzultuje projekty HF. Mimo sociální bydlení se věnuje nepojistným sociálním dávkám a výzkumu.

Kurzy lektora