Neposeda, z.ú.

Projekt Bydlení je součástí Terénního programu Křižovatka, který působí ve východní části Prahy. Poskytujeme podporu osobám v bytové nouzi nebo těm, kteří jsou ztrátou bydlení ohroženy. Našimi klienty jsou jak jednotlivci, tak i rodiny. Podporu poskytujeme v různých fázích, a to dle aktuálních potřeb klienta – od pomoci s podáním žádosti o městský či magistrátní byt, uzavření nájemní smlouvy až po komplexní podporu v bydlení s cílem jeho trvalého udržení. V roce 2020 sestával tým Bydlení ze dvou terénních pracovnic na 1,5 úvazku.

Počet domácností zabydlených v roce 2020: 15

Úspěchy a zkušenosti:
Pan Petr byl více jak dvacet let osobou bez přístřeší, převážně žil ve stanu v lese nebo u kamarádů v osadách. Vlivem prostředí pan Petr podlehl závislosti na alkoholu. Jeho zdravotní stav se zhoršoval, motivace změnit svůj životní příběh se ztrácela. Alkoholu propadl natolik, že nereflektoval svůj zdravotní stav a před sedmi lety byla nutná amputace dolních končetin. Jeho situace se zdála bezvýchodná, jelikož bezbariérových služeb pro osoby bez domova není přehršel.

Pan Petr zestárl, život na ulici byl pro něj čím dál tím náročnější. Nechtěl umřít. Rozhodl se svou situaci řešit a s pomocí terénního pracovníka podal žádost o bydlení v azylovém domě, který byl schopen jeho potřeby zajistit. Byť pokrok nastal, stále bojoval se závislostí na alkoholu. Díky závislosti, se kterou neuměl bojovat, se pro něj azylový dům stával službou vysokoprahovou. Sociální pracovnice vyhodnotila, že by pan Petr byl vhodný klient pro samostatné bydlení s podporou. Pan Petr podal tedy žádost o magistrátní byt se zvláštním určení a uspěl.

Již přes půl roku v bezbariérovém bytě bydlí a s podporou naší služby si byt zařídil, pravidelně platí nájem a další náklady spojené s bydlením. Se závislostí i nadále bojuje, ale se změnou prostředí a podporou nad ní vyhrává. Vždy má naklizeno, dobře vychází se sousedy, našel si nové přátele a rád se účastní komunitních akcí. Ke štěstí už mu chybí jen psí kamarád, kterého si do adopce uvážlivě hledá. Pan Petr má domov a má ho moc rád.

Newsletter

Pravidelné informace o našich aktivitách a také o problematice sociálního bydlení v Česku.