NADĚJE Praha

Naděje je organizace s celostátní působností. Zaměřuje se na podporu těch nejohroženějších. Naděje působící v Praze se zaměřuje především na podporu osob, které ztratili svůj domov nebo jim taková ztráta hrozí. Jsme si vědomi, že právě domov, tedy to, kde se cítíme bezpečně, rádi se tam vracíme je pro každou lidskou bytost její základní potřebou. Tým pro podporu v bydlení poskytuje pomoc se zabydlením v novém bytě, vyřízením náležitých formalit, vyřízením sociálních dávek, ale i možnost probrat s námi všechny radosti i starosti v životě klienta.

Počet domácností zabydlených v roce 2020: 11
Celkem již zabydleno domácností: 19

Nedílnou součástí naší práce vnímáme, že je i práce s okolím klienta, především tedy společným úsilím s klientem o zapojení se do běžné komunity (podporujeme sousedské vztahy, využívání jiných běžně dostupných sociálních kontaktů apod.)

Pomoci můžeme nejen poskytnutím „času“ pracovníka, ale rovněž máme možnost v nutných případech poskytnout i materiální pomoc. Což v případě výpadku finančních prostředků klientů je vítaným doplněním našich služeb.

Newsletter

Pravidelné informace o našich aktivitách a také o problematice sociálního bydlení v Česku.