Louny, Žatec

Realizátor: Vavřinec, z.s.

Organizace Vavřinec pracuje se 4 obecními byty v Žatci vyčleněnými pro projekt, ostatní hledá na soukromém trhu. Při získávání bytů využívají zejména osobní vazby s pronajímateli, oslovují své přátele, kteří Vavřinec doporučují jako seriózní „firmu“. Následně nově oslovené pronajímatele odkazují na již úspěšnou spolupráci s majiteli bytů. Jako velkou výhodu projektu na podporu Housing First vidí možnost zřízení garančního fondu, kterým lze rodiny při vstupu do nájemního bydlení podpořit.

Trvání projektu: 1.2.2020 – 30.6.2022
Cílový počet bytů: 12
Počet bytů zabydlených k 30.4.2022: 21
Další informace: 
Housing first pro rodiny s dětmi v lounském okrese

Newsletter

Pravidelné informace o našich aktivitách a také o problematice sociálního bydlení v Česku.