Arcidiecézní charita Praha

Cílem služby je pomoci osobám v sociální tísni při vstupu do nájemního bydlení a při snaze toto bydlení si udržet. Pomoc je uskutečňována formou poradenství, asistencí, doprovodů a intervencí tak, aby se klient zorientoval v síti institucí, s nimiž bude v souvislosti s bydlením spolupracovat (úřad práce, dodavatel energií, správcovská firma apod.). Rozsah a konkrétní oblasti podpory jsou vždy stanoveny v individuálním plánu dle potřeb a schopností klienta, s důrazem na to, aby získal maximum kompetencí. V případech, kde je míra podpory vyšší, byly cíle směřovány ke snižování rizik ztráty bydlení.

Počet domácností zabydlených v roce 2020: 15

Newsletter

Pravidelné informace o našich aktivitách a také o problematice sociálního bydlení v Česku.