Platforma pro sociální bydlení

Úvod do poskytování podpory v sociálním bydlení

Dostupné sociální bydlení s podporou sociální práce se v České republice rozšiřuje. Kvalitní sociální práce je přitom jedním ze základních předpokladů funkčnosti sociálního bydlení. Podpora klientů sociálních bytů má řadu specifik, které se liší od poskytování podpory v ambulantních, pobytových, ale i některých terénních službách. Kurz Úvod do poskytování podpory v sociálním bydlení se zaměřuje právě na tato specifika – provede účastníky procesem výběru bytů a klientů, nabídne praktické tipy, jak postupovat při zabydlování klientů a na úskalí, které tento proces může přinést. Kromě toho se kurz zabývá také přístupem informovaným o traumatu, protože většina lidí v bytové nouzi v minulosti trauma zažila. Tomuto je třeba přizpůsobit jednání pracovníků a pracovnic, které těmto lidem poskytují podporu. Zavedení přístupu informovaného o traumatu je jeden z nástrojů, které mohou podpořit vytvoření pozitivního pracovního vztahu mezi klienty sociálního bydlení a jejich pracovníky. Kurz se také stručně věnuje individuálnímu plánování a jeho významu v poskytování podpory v sociálním bydlení.