Housig First v Praze v roce 2020

 • Arcidiecézní charita Praha

  Mejdan pro sociální bydlení – benefiční akce

  Cílem služby je pomoci osobám v sociální tísni při vstupu do nájemního bydlení a při snaze toto bydlení si udržet. Pomoc je uskutečňována formou poradenství, asistencí, doprovodů a intervencí tak, aby se klient zorientoval v síti institucí, s nimiž bude v souvislosti s bydlením spolupracovat (úřad práce, dodavatel energií, správcovská firma apod.). Rozsah a konkrétní oblasti podpory jsou vždy stanoveny v individuálním plánu dle…

 • Neposeda, z.ú.

  Mejdan pro sociální bydlení – benefiční akce

  Projekt Bydlení je součástí Terénního programu Křižovatka, který působí ve východní části Prahy. Poskytujeme podporu osobám v bytové nouzi nebo těm, kteří jsou ztrátou bydlení ohroženy. Našimi klienty jsou jak jednotlivci, tak i rodiny. Podporu poskytujeme v různých fázích, a to dle aktuálních potřeb klienta – od pomoci s podáním žádosti o městský či magistrátní byt, uzavření nájemní smlouvy až po…

 • Člověk v tísni, o.p.s.

  Mejdan pro sociální bydlení – benefiční akce

  Ve spolupráci s Magistrátem Hlavního města Prahy a s Městskými částmi podporujeme rodiny s dětmi na cestě za lepším bydlením. Pomáháme se stěhováním, vybavováním bytu, s vyřizováním potřebných náležitostí s úřady a s jinými institucemi. Pracujeme společně s rodinami na nových začátcích i na vyřešení nepříjemností z minulosti (dluhy), které brání plnohodnotnému návratu do společnosti. Počet domácností zabydlených v roce 2020: 22 Úspěchy a zkušenosti: V roce 2020…

 • Fokus Praha – Komunitní tým pro Prahu 7

  Mejdan pro sociální bydlení – benefiční akce

  Jsme jedno z center Fokusu Praha a pod názvem Komunitní tým pro Prahu 7 poskytujeme sociální rehabilitaci a chráněné bydlení.  V obou službách se řídíme principy HF. Pracujeme s lidmi, kteří mají zkušenost s duševním onemocněním. V týmu nás je 7 sociálních pracovníků. Počet domácností zabydlených v roce 2020: 8  Celkem již zabydleno domácností: 15 Kdy se byt stane domovem? Frenk, pán, co…

 • Maltézská pomoc, o.p.s.

  Mejdan pro sociální bydlení – benefiční akce

  Sociální služba Pomoc lidem v sociální nouzi má aktuálně šest pracovnic, z čehož jedna je zcela vyčleněná pro pomoc lidem při zabydlování do městských či magistrátních bytů. Avšak v rámci poskytování standardní sociální služby mohou i ostatní pracovnice podporovat svého klienta při zabydlování, pokud ho do tohoto bodu dovedou. Během roku 2020 se tak podařilo podporovat při zabydlování 11…

 • NADĚJE Praha

  Mejdan pro sociální bydlení – benefiční akce

  Naděje je organizace s celostátní působností. Zaměřuje se na podporu těch nejohroženějších. Naděje působící v Praze se zaměřuje především na podporu osob, které ztratili svůj domov nebo jim taková ztráta hrozí. Jsme si vědomi, že právě domov, tedy to, kde se cítíme bezpečně, rádi se tam vracíme je pro každou lidskou bytost její základní potřebou. Tým pro…

 • Armáda Spásy – Centrum sociálních služeb Karla Larssona – Praha

  Mejdan pro sociální bydlení – benefiční akce

  Tým jedenácti terénních pracovnic a pracovníků poskytující podporu jednotlivcům i rodinám, kteří do bytů přichází z ulice nebo ze substandardního bydlení. Uživatelům naší služby jsme pomocnou rukou při zabydlování, komunikaci s úřady a lékaři, řešení finanční situace, boji se samotou, obnovování rodinných vazeb, navazování nových vztahů a vším dalším, co si přejí a považují za důležité. Cílem služby je, aby si klient…

 • Jako doma – Homelike, o.p.s.

  Mejdan pro sociální bydlení – benefiční akce

  Organizace se zaměřuje na podporu žen bez domova. Počet domácností zabydlených v roce 2020: 2 Úspěchy jsou pro nás maličkosti, které vidíme u žen na jejich cestě a které ve skutečnosti maličkosti nejsou. Příkladem může být obnovení kontaktu s bratrem po 25 letech