Fakta a mýty: Ze zavádění sociálního bydlení máme strach, lidí v bytech se už nezbavíme.

Podmínky užívání sociálního bytu jsou jasně stanoveny nájemní smlouvou, která transparentně obce v roli vlastníka a uživatele sociálního bytu v roli nájemníka zavazuje k naplňování práv a plnění pravidel. Podmínky a pravidla vycházejí z transparentně zveřejněných Pravidel pronajímání obecního bytového fondu, která obsahují i podmínky rozvázání nájemního vztahu mezi uživatelem sociálního bytu a obcí. Problém dluhů či délky vyklizení je spíše otázkou efektivní správy nájemních vztahů, jak ukazují příklady z Brna nebo Prahy 7.

Newsletter

Pravidelné informace o našich aktivitách a také o problematice sociálního bydlení v Česku.