Slovník pojmů: Sociální služby (obecně)

Lidem v bytové nouzi může pomáhat celá řada sociálních služeb. Aby lidé mohli zůstávat ve svých domovech, někteří z nich potřebují podporu, kterou jim mohou zajistit právě sociální pracovníci. Sociální služby jsou poskytovány ve třech základních formách (terénní, ambulantní a pobytové).

V rámci služeb poskytovaných terénní formou navštěvují sociální pracovníci své klienty v jejich přirozeném prostředí. Právě terénní forma je optimální pro podporu udržení bydlení.

V rámci služeb ambulantních naopak klienti dochází do příslušných zařízení. I některé ambulantně poskytované služby (např. odborné poradenství) mohou pomoci lidem udržet si bydlení, zároveň do této kategorie ale spadají i nízkoprahová denní centra určená lidem bez domova.

Vedle terénních a ambulantních služeb existují i služby pobytové, kdy je klientovi poskytnuto ubytování v místě, kde je mu poskytována i sociální služba. Sem spadají typicky noclehárny a azylové domy. Tyto služby mohou lidem bez domova zajistit dočasně střechu nad hlavou, nikdy ale nemohou plnohodnotně nahradit bydlení.

Řada sociálních služeb je určena různým specifickým cílovým skupinám, jimž pomáhají řešit primárně jiné potíže než absenci bydlení. I tyto služby ale mohou mít význam pro řešení bytové nouze.

Které sociální služby působí v okolí Vašeho bydliště zjistíte snadno v registru sociálních služeb.

Newsletter

Pravidelné informace o našich aktivitách a také o problematice sociálního bydlení v Česku.