Slovník pojmů: Sociální bydlení

Kvalitní systém sociálního bydlení vede ke snížení počtu lidí bez přístřeší, na ubytovnách, v institucích či sociálně vyloučených lokalitách. Vede také ke snížení počtu lidí, kteří vynakládají nepřiměřeně vysokou část svých příjmů na bydlení (např. podstatná část seniorů) a preventivně působí v oblasti bezdomovectví.

Sociální nájemní bydlení je bydlení, které:

  1. je poskytováno ve standardních bytech,
  2. řeší selhání trhu s bydlením,
  3. je nesegregované,
  4. zaměřuje se na lidi, u kterých nelze očekávat, že naleznou přiměřené bydlení na soukromém trhu s bydlením vlastními prostředky,
  5. má jasná pravidla přidělování,
  6. poskytuje bydlení adekvátního a pravidelně ověřovaného standardu,
  7. je zajišťováno s využitím veřejných dotací,
  8. je poskytováno na bázi neziskovosti,
  9. je monitorováno veřejnými orgány.

Příklady funkčního systému sociálního bydlení:

Funkční systém sociálního bydlení zavádějí např. v Liberci:
Sociální bydlení v Liberci

V rovině pilotních projektů dosáhlo mimořádných úspěchů Brno:
Brněnský Rapid Re-Housing

Šířeji o tom, co je sociální bydlení, se dozvíte zde.

Newsletter

Pravidelné informace o našich aktivitách a také o problematice sociálního bydlení v Česku.