Slovník pojmů: Rapid Re-housing – Rychlé zabydlení

Rychlé zabydlení (Rapid Re-housing) vychází z principů Housing First (Bydlení především). V České republice realizujeme projekt RRH v Brně, cílovou skupinou jsou domácnosti, které tvoří rodiče s dětmi, které jsou bez bydlení (žijí v azylovém domě nebo v ubytovně), v nevyhovujícím bydlení, či jsou akutně ohroženy ztrátou bydlení a které ke stabilizaci v novém bydlení potřebují intenzivní sociální podporu (přechodnou či dlouhodobou).

Výsledky ročního výzkumu Rapid Re-Housing v Brně

Podstatou metody rychlého zabydlení je, že osoby postupují přímo z bezdomovectví do bydlení (ideálně do 30 dnů). Nejsou zde žádné mezistupně, které by protahovaly jejich přesun do bydlení. Klíčem k úspěšnému nastěhování je porozumění individuálním bariérám pro získání a udržení bydlení a nalézání cest pro překonání těchto bariér. Podpora je zaměřena na bydlení. Problémy domácností, které s bydlením nesouvisejí, se řeší pouze, pokud je to přáním klienta, jak jsme už zmínili v představení metody Bydlení především. Sociální práce má podobu intenzivního case managementu (propojování uživatele/domácnosti programu se službami odpovídajícími potřebám uživatele/domácnosti a individuálního plánování), zaměřuje se na citlivé přechodné období (cca 9 měsíců).

Pro více informací navštivte naši webovou stránku:

www.bydlenipredevsim.cz

Newsletter

Pravidelné informace o našich aktivitách a také o problematice sociálního bydlení v Česku.