Slovník pojmů: Prostupné bydlení

Systém prostupného bydlení je specifická metoda pomoci lidem v bezdomovectví a v současné době je nejčastějším přístupem k řešení bytové nouze v ČR. Jedná se o komplexní, hierarchicky uspořádaný systém různých forem sociálního bydlení, jehož jednotlivé stupně se liší komfortem, režimem, podmínkami přidělení, typem smlouvy. Tyto jsou provázány s doprovodnými sociálními službami. Podmínkou fungování systému je existence prostředníka (mezi pod/nájemníky a pronajímateli) v jehož roli jsou často NNO.

Cílem experimentu bylo vracet lidi ze sociálně vyloučených lokalit do nájemních bytů, snižovat jejich zadluženost a zlepšovat kvalitu jejich života. Prostupné bydlení má však jenom 20% úspěšnost, která vychází z toho, že ti, kteří úspěšně zdolají schody prostupného systému, nepotřebují žádnou podporu sociálních a návazných služeb. Pro domácnosti v bytové nouzi s komplexními potřebami není systém prostupného bydlení efektivní, jejich bezdomovectví většinou neukončuje.

Pro více informací navštivte:

Kocman a Klepal: Evaluace prostupného bydlení (2016)

Newsletter

Pravidelné informace o našich aktivitách a také o problematice sociálního bydlení v Česku.