Platforma pro sociální bydlení

Housing First – Bydlení především

Housing First, tedy bydlení především nebo také nejdřív bydlení je metoda využívaná k pomoci lidem bez domova, kteří potřebují komplexní podporu. Jedná se o inovativní metodu, která v posledních letech zdomácňuje i v českém prostředí. Podstatou metody je poskytnout lidem bez domova standardní bydlení bez předchozí léčby či “tréninku” a současně jim poskytnout potřebnou pomoc dle jejich individuálních potřeb. Metoda poskytnutí bydlení takovým způsobem je pravděpodobně tou nejdůležitější inovací v plánování služeb pro řešení bezdomovectví za posledních třicet let.

Kdo jsou lidé v programu Housing First? 

Koncept Bydlení především je vytvořen pro osoby, které potřebují intenzivní sociální podporu, aby byly schopné opustit situaci bezdomovectví. Mezi cílové skupiny, kterým Bydlení především pomáhá, patří lidé bez domova s vážným duševním onemocněním či vážnými diagnózami, drogově či alkoholově závislí lidé bez domova a dále lidé bez domova ve špatném zdravotním stavu, s omezujícími chorobami a postiženími. Bydlení především se ukázalo být efektivní také pro osoby, které zakoušejí dlouhodobé či opakované bezdomovectví a které postrádají i sociální podporu, tzn. pomoc přátel či rodiny, a nejsou součástí žádné komunity.

Bydlení především poskytuje lidem bez domova vysokou míru možnosti volby a kontroly. Výzkumy v USA, Kanadě a Evropě ukazují, že pokud program naplňuje principy Housing First, úspěšnost je vysoká a ukončuje bezdomovectví u nejméně osmi lidí z deseti.

Základní principy tohoto přístupu jsou:

  • Rychlý přístup ke standardnímu bydlení bez přípravy.
  • Možnost volby a kontroly pro uživatele služeb .
  • Poskytování bydlení a podpůrných služeb je oddělené. Služby jsou poskytovány na bázi dobrovolnosti. 
  • Přístup se orientuje na zotavování (vč. komunitní integrace a desegregace).
  • Přístup je založený na principu harm reduction.
  • Robustní podpora a aktivní zapojení bez donucení.
  • Flexibilní podpora je klientům poskytována tak dlouho, jak potřebují.
  • Housing first je určeno pro ty nejohroženější, zejména pro lidi s potřebou komplexní podpory.

PDF Evropská příručka Bydlení především

Pro víc informací navštivte naši webovou stránku

www.bydlenipredevsim.cz