Slovník pojmů: Dávky na bydlení

Sociální dávky na podporu bydlení jsou dvě (příspěvek na bydlení a doplatek na bydlení) a spolu s příspěvkem na živobytí jsou konstruovány tak, aby svým příjemcům zajistily dostatek peněz na úhradu přiměřených nákladů na bydlení, a ještě jim zůstala částka životního či existenčního minima. Většina lidí by tak měla být díky sociálnímu systému schopna hradit nájemné v běžných bytech. Obce tudíž rozhodně nemusí poskytovat potřebným bydlení zadarmo.

Systém dávek na podporu bydlení ovšem obsahuje řadu mezer, které v důsledku vedou k tomu, že se někteří lidé ocitají bez potřebné podpory. Na často předražené ubytovny se vyplácí jen 80 % částky, kterou by dotyční dostali, pokud by bydleli v bytě. Výplatu doplatku na bydlení mohou obce na částech svého území zcela vyloučit.

Na příspěvek na bydlení dosahuje podstatně širší skupina osob – pomáhá udržet bydlení zhruba půl milionu osob, k roku 2018 je to dle dat MPSV 279 100 domácností. Jedná se o dávku ze systému státní sociální podpory, pro který je charakteristické, že se nezkoumá celková situace příjemce dávky, ale jen jeho příjmy. Dávku lze poskytnout jen do běžných bytů.

Oproti tomu doplatek na bydlení je dávka určená lidem v hmotné nouzi, pobírá jej 51 140 domácností, ve většině případů je kombinován s příspěvkem na bydlení. Doplatek je vyplácen i do ubytoven, do pobytových sociálních služeb a jiných prostor, které nelze označit za standardní bydlení.

Trápí Vás nebo Vaše blízké finanční nedostupnost bydlení a domníváte se, že máte nárok na některou ze sociálních dávek – obraťte se na nejbližší kontaktní pracoviště Úřadu práce

Výpočet dávek

Kalkulačka pro výpočet příspěvku na bydlení portálu Peníze.cz
Přehledná stránka pro lepší orientaci v sociálním systému od Pirátů

Newsletter

Pravidelné informace o našich aktivitách a také o problematice sociálního bydlení v Česku.