Co by obec měla vědět, než se pustí do vytváření systému sociálního bydlení

Obec, která se zajímá o své občany, ví, že dostupnost adekvátního bydlení v sobě nese i potřebu zabezpečení systému kvalitního sociálního bydlení. Taková obec ví, že bydlení je jedním ze základních předpokladů pro stabilitu fungování rodiny i jednotlivce. Sociální nájemní bydlení je bydlení, které je poskytováno ve standardních bytech, řeší selhání trhu s bydlením, je nesegregované, zaměřuje se na lidi, u kterých nelze očekávat, že naleznou přiměřené bydlení na soukromém trhu s bydlením vlastními prostředky, má jasná pravidla přidělování, poskytuje bydlení adekvátního a pravidelně ověřovaného standardu, je zajišťováno s využitím veřejných dotací, je poskytováno na bázi neziskovosti a je monitorováno veřejnými orgány.

Funkční sociální bydlení je postaveno na 5 základních principech:

  • prevence, tedy včasná detekce rizika ztráty bydlení a včasná pomoc lidem v bytové nouzi, ideálně s cílem udržení bydlení stávajícího
  • dostatečný rozvoj bytového fondu, protože řešením bytové nouze je bydlení a bez bytů není možné sociální bydlení (nestačí pár jednotek sociálních bytů v obci, kde jsou stovky domácností v akutní bytové nouzi)
  • princip Housing first, tedy co nejrychlejší řešení bezdomovectví rovnou v bytě s robustní individuální podporou pro udržení bydlení
  • a tedy adekvátní rozvoj podpůrných služeb pro lidi v nouzi
  • a to vše pod vedením obce, která koordinuje místní partnery (ať jde o provozovatele bytů nebo poskytovatele podpory, včetně sociálních dávek), kteří o sobě vědí a vzájemně se doplňují. Není zodpovědné tuto agendu delegovat na neziskové organizace, ale je potřeba s nimi úzce spolupracovat a podporovat je.

Aby obec mohla dobře nastavit fungování sociálního bydlení, potřebuje saturovat tři základní oblasti:

  1. Potřebujete znát specifika cílové skupiny, která sociální bydlení potřebuje včetně velikosti podkategorií v cílové skupině. Abyste věděli, na koho se zaměřit, nezapomeňte na nejzranitelnější skupiny obyvatel. Patří mezi ně rodiny s dětmi, matky samoživitelky, senioři, lidé s fyzickým zdravotním postižením, lidé s mentálním zdravotním postižením, lidé po návratu z ústavů všech typů (z dětských domovů, léčeben, věznic…), mladí dospělí.
  2. Potřebujete zmapovat bytové kapacity. Je proto nutné mapovat dostupnost a technický stav obecního bytového fondu. Monitorovat volné objekty a pozemky v obci i aktuální dotační výzvy (IROP, SFRB…). Zvážit tak můžete i možnosti výstavby nových městských bytů, nebo nastavení takové spolupráce s developery, která by směřovala k vyváženému růstu dostupného a sociálního bydlení. Rozvoj bydlení je možné vytvářet i prostřednictvím strategických materiálů, které se zavedou v praxi v součinnosti s adekvátními aktéry, včetně NNO, sociálních služeb, majitelů bytů a dalších. Jedná se o možnou změnu územního plánu, regulačního plánu, vytvoření koncepce rozvoje obecního bydlení.
  3. Potřebujete zmapovat kapacity podpůrných služeb a nastavit funkční systém case managementu, ve kterém bude case manager na obci monitorovat potřeby jednotlivých občanů, kteří potřebují síť podpory sociálních služeb, individuálně s každým z nich plánovat a nabízet adekvátní služby z plejády těch, vyskytujících se v obci, dle potřeb konkrétního uživatele podpůrných služeb.

Potřebujete více informací, máte zájem o konzultaci nebo navázání spolupráce? Neváhejte se na nás obrátit prostřednictvím e-mailu platforma@socialnibydleni.org.

Newsletter

Pravidelné informace o našich aktivitách a také o problematice sociálního bydlení v Česku.