Slovník pojmů: Azylové domy

Azylové domy jsou pobytovou sociální službou. Dnes jsou častou součástí systémů prostupného bydlení. V logice prostupného bydlení by časově omezený pobyt v azylovém domě měl vést k osvojení kompetencí potřebných k samostatnému bydlení. To ale v praxi často nefunguje, velká část klientů se po opuštění azylového domu vrací na ubytovnu nebo odchází do jiného azylového domu. Samostatnému bydlení se totiž nejlépe učí v běžném bytě. Azylové domy by tak měly sloužit pouze k dočasnému řešení krizové situace osoby v bytové nouzi, a to nejvýše do doby, kdy se pro ni podaří najít vhodný byt.

Newsletter

Pravidelné informace o našich aktivitách a také o problematice sociálního bydlení v Česku.