Publikace

Vydáváme a překládáme knihy, příručky a brožury o Housing First a řešení bytové nouze. Kromě toho publikujeme i výsledky našich výzkumů: vyhodnocujeme funkčnost aktuálních i navrhovaných opatření nebo pravidelně mapujeme stav bytové nouze v Česku.

 • Sociální bydlení v ČR (2021)

  Sociální bydlení v ČR (2021)

  Potraviny se zdražují, rostou ceny nájmů a do toho přišel prudký nárůst cen energií. Výdaje domácností na energie se výrazně zvyšují a spousta lidí tak přemýšlí, jak v následujících měsících snížit svou spotřebu a ušetřit. V koalici neziskových neziskových organizací proto přinášíme přehled úspor a možností, jak požádat o pomoc od státu.

 • Bydlení jako problém – Zpráva o vyloučení z bydlení (2021)

  Bydlení jako problém – Zpráva o vyloučení z bydlení (2021)

  Zpráva shrnuje výsledky půlročního mapování rozsahu bytové nouze v ČR, které jsme realizovali od podzimu 2020 do jara 2021. Nezůstáváme však tentokrát pouze u bytové nouze. Dotýkáme se i dalších velkých problémů v oblasti bydlení, tj. ohrožení ztrátou bydlení, nadměrných nákladů na bydlení a nedostupnosti bydlení, respektive fungování dávek na bydlení jako jednoho z klíčových nástrojů řešení finanční nedostupnosti bydlení. Speciální pozornost je věnována problémům seniorů, neboť čím dál více starších lidí končí v bytové nouzi a významná část z nich je zatížena nadměrnými náklady na bydlení.

 • Systémové řešení bytové nouze rodin a jednotlivců (2019)

  Systémové řešení bytové nouze rodin a jednotlivců (2019)

  V této publikaci společně s organizací R-Mosty a Sociologickým ústavem Akademie věd ČR přinášíme obcím ucelený návod a podporu, jak řešit bytovou nouzi na jejich území. Seznamujeme je s vizí nového přístupu, s podrobnostmi o inovativním modelu Obecního integrovaného systému, radíme, jak vytvořit řídicí tým, mezioborovou pracovní skupinu a kdo by měl být její součástí. Dáváme navíc k dispozici konkrétní nástroje pro řešení bytové nouze, které doplňujeme o praktické zkušenosti a doporučení z obcí v ČR i v zahraničí, kde se bytovou nouzi daří úspěšně řešit.

  Vznik publikace byl financován z Operačního programu zaměstnanost v rámci projektu Posílení znalostní základny samospráv pro snižování a ukončování bezdomovectví s registračním číslem: CZ.03.3.X/0.0/0.0/15_124/0006486.

Newsletter

Pravidelné informace o našich aktivitách a také o problematice sociálního bydlení v Česku.