Platforma pro sociální bydlení

Jak pomůže váš dar?

Odborníci

Zaplatíme odborníky

Naše práce a argumenty jsou založeny na přesných datech a know-how. Váš dar pomůže zmapovat nejlepší praxe, zavádět pilotní programy v českých městech a mít ta nejpřesnější data z terénu pro politiky i úředníky. Přečtěte si, jak dosavadní spolupráci s námi zástupci měst hodnotí.

Zaplatíme odborníky

Odborníci
Zákon

Budeme lobbovat v parlamentu

Váš dar nám pomůže sledovat a hlídat parlamentní proces vzniku zákona. Budeme lobbovat za to, aby zákon vznikal transparentně ve spolupráci s občany a odborníky a byl přijat včas v kvalitní podobě a bez přílepků.

Budeme lobbovat v parlamentu

Zákon
Média

Dostaneme téma do médií

Peníze, které získáme, použijeme pro mediální propagaci tématu dostupnosti bydlení. Investovat budeme do tvorby přehledných mediálních materiálů, monitoringu a kampaní, jako Mít svůj domov a #Ubytovny bez dětí.

Dostaneme téma do médií

Média

 

Mgr. Barbora Bírová, poradkyně pro ukončování bezdomovectví

„Stát nedokáže zajistit dostupnost bydlení pro všechny. Dobrý zákon o sociálním bydlení to může změnit.“

Barbora Bírová
předsedkyně Platformy pro sociální bydlení

Podpořit nás darem

3 cíle zákona o sociálním bydlení

Zvýšit dostupnost bydlení

Zvýšit dostupnost bydlení

Ceny nájmů raketově rostou. 2x rychleji než průměrné platy. Zákon zajistí dostupnost bydlení pro mladé, seniory a další, kteří nedosáhnou na tržní ceny nájmů. Nikdo nesmí být nucen žít v nedůstojných podmínkách.

Zvýšit dostupnost bydlení

Zvýšit dostupnost bydlení
Omezit byznys s chudobou

Omezit byznys s chudobou

V Česku žijí desetitisíce lidí ve spárech obchodníků s chudobou. Bydlí v plesnivé místnosti se štěnicemi, bez záchodu a teplé vody. Často platí vyšší nájemné, než za standardní bydlení. Pomozte nám to změnit.

Omezit byznys s chudobou

Omezit byznys s chudobou
Prosadit efektivnější řešení

Prosadit efektivnější řešení

Umíme využít zahraniční zkušenost a zasadit ji do českého kontextu. Úspěšné a zároveň úsporné systémy kombinují prevenci ztráty bydlení, podporují dostupnost bydlení a aktivně zabydlují osoby v nouzi. Prosaďme společně takový systém i u nás.

Prosadit efektivnější řešení

Prosadit efektivnější řešení

 

Proč podpořit zákon

  1. Finančně zpřístupní bydlení pro lidi, kteří nedosáhnou na tržní nájemné.
  2. Umožní navracení dětí do rodin.
  3. Zabrání byznysu s chudobou.
  4. Dá šanci dětem odcházejícím z ústavů, seniorům a lidem s postižením.
  5. Uspoří veřejné finance.
  6. Umožní lidem stabilizovat život a poprat se s dluhy.
  7. Zamezí vzniku ghett.
  8. Má jasná pravidla přidělování.
  9. Podléhá transparentní kontrole a monitorování veřejnými orgány.

 

Metoda Nejdřív bydlet

Chci přispět

 

Kontaktní údaje

 

Nepřekročte platnost karty!

 

Platforma pro sociální bydlení ČR využívá darovací portál DARUJME.CZ. Kliknutím na tlačítko "Darovat nyní" souhlasíte s provozními podmínkami.