Dostaneme téma do médií

Peníze, které získáme, použijeme pro mediální propagaci tématu dostupnosti bydlení. Investovat budeme do tvorby přehledných mediálních materiálů, monitoringu a kampaní, jako Mít svůj domov a #Ubytovny bez dětí.

Média