25 % seniorů po celoživotní práci finančně nezvládá zátěž vyplývající z bydlení.

Zdroj: VÚPSV

Facebook
Twitter