25 % seniorů po celoživotní práci finančně nezvládá zátěž vyplývající z bydlení.

Zdroj: VÚPSV

Složení krizové skupiny starobních důchodců ohrožených bytovou nouzí

Čtvrtina seniorů má problémy s náklady na bydlení
Facebook
Twitter