Počet seniorů a seniorek v bytové nouzi roste

Zdroj: Zpráva o vyloučení z bydlení 2021

V bytové nouzi, nejčastěji v ubytovnách, přebývá minimálně 5 500 seniorů ve věku 65 a více let. Seniorské domácnosti představují až pětinu všech domácností dlouhodobě pobývajících v ubytovnách.

Příspěvek na bydlení, který by mohl seniorům s nadměrnými náklady na bydlení pomoci, pobírá jen 20–25 % z přibližně 220 000 – 260 000 seniorských domácností, které na něj mají nárok.

Čtvrtina seniorů má problémy s náklady na bydlení