Štěpán Ripka, Ph. D.

Předseda

stepan.ripka@socialnibydleni.org
+420 774 541 245

Je zakládajícím členem a předsedou Platformy, věnuje se zde hlavně kontaktu s veřejnou správou a médii a přenosu zahraničních zkušeností. Ve spolupráci s organizacemi a projekty jako je Evropská komise, Institute of Global Homelessness, FEANTSA, National Alliance for Ending Homelessness, Housing Solutions Platform či Housing First Hub Europe se účastní evropské i globální diskuse o řešení bezdomovectví.

Výzkumně se zabývá bezdomovectvím rodin, na Ostravské univerzitě vede výzkumný tým, který unikátní metodou randomizovaného kontrolovaného experimentu zkoumá účinky zabydlení na zdraví a sociální začleňování rodin bez domova. Absolvoval doktorské studium sociologie na Univerzitě v Bayreuth a sociální antropologie na Karlově Univerzitě.

Facebook
Twitter