Platforma pro sociální bydlení

Štěpán Ripka, Ph. D.

Předseda

stepan.ripka@socialnibydleni.org
+420 774 541 245

Je zakládajícím členem a předsedou Platformy, věnuje se zde hlavně kontaktu s veřejnou správou a médii a přenosu zahraničních zkušeností. Ve spolupráci s organizacemi a projekty jako je Evropská komise, Institute of Global Homelessness, FEANTSA, National Alliance for Ending Homelessness, Housing Solutions Platform či Housing First Hub Europe se účastní evropské i globální diskuse o řešení bezdomovectví.

Štěpán Ripka, Ph. D., Předseda Platformy pro sociální bydlení

Výzkumně se zabývá bezdomovectvím rodin, na Ostravské univerzitě vede výzkumný tým, který unikátní metodou randomizovaného kontrolovaného experimentu zkoumá účinky zabydlení na zdraví a sociální začleňování rodin bez domova. Absolvoval doktorské studium sociologie na Univerzitě v Bayreuth a sociální antropologie na Karlově Univerzitě.

Facebook
Twitter