Platforma pro sociální bydlení

Jaromír Mára

Vnější vztahy

jaromir.mara@socialnibydleni.org
+420 728 385 045

V Platformě pracuje od roku 2016. Na starosti má vnější vztahy. Koordinuje lobbingové aktivity, schůzky s představiteli veřejné správy, semináře pro poslance. Vede ucelené mediální kampaně za přijetí zákona o sociálním bydlení jako kampaň Mít svůj domov v roce 2016, anketu pro kandidáty do PSP v roce 2017 a kampaň #Ubytovnybezdeti v roce 2018. Spravuje webovou identitu Platformy.

Jaromír Mára, vnější vztahy

Vedle práce v Platformě se živí jako manažer webových projektů. V rámci magisterského studia sociální a kulturní antropologie se věnuje výzkumu ustavování komunit okolo kapel vnímaných jako extremistické. Zkušenosti má také s výzkumem participace městských komunit ve veřejném prostoru. V minulosti působil několik let jako redaktor v týdenících Hospodářských novin.

Facebook
Twitter