Platforma pro sociální bydlení

Lenka Vojtíšková

Koordinátorka PR

lenka.vojtiskova@socialnibydleni.org
+420 736 613 124

V Platformě pracuje od března roku 2019. Má na starosti komunikaci s novináři a veřejností, správu sociálních sítí, webu, tvorbu newsletterů a jiných mediálních výstupů. 

Vystudovala bakalářský obor Jazyková a literární kultura na Univerzitě Hradec Králové, magisterský obor Elektronická kultura a sémiotika na Fakultě humanitních studií Univerzity Karlovy v Praze, nyní pokračuje tamtéž v doktorském studiu v oboru Sémiotika a filozofie komunikace.