Sociální služby

Lidem v bytové nouzi může pomáhat celá řada sociálních služeb. Aby lidé mohli zůstávat ve svých domovech, někteří z nich potřebují podporu, kterou jim mohou zajistit právě sociální pracovníci. Sociální služby jsou poskytovány ve třech základních formách. V rámci služeb poskytovaných terénní formou navštěvují sociální pracovníci své klienty v jejich přirozeném prostředí. V rámci služeb ambulantních naopak klienti dochází do příslušných zařízení. Vedle terénních a ambulantních služeb existují i služby pobytové, kdy je klientovi poskytnuto ubytování v místě, kde je mu poskytována i sociální služba. Tyto služby mohou lidem bez domova zajistit dočasně střechu nad hlavou, nikdy ale nemohou plnohodnotně nahradit bydlení.

Facebook
Twitter