Sociální bydlení

Sociální nájemní bydlení je bydlení, které:

  1. je poskytováno ve standardních bytech,
  2. řeší selhání trhu s bydlením,
  3. je nesegregované,
  4. zaměřuje se na lidi, u kterých nelze očekávat, že naleznou přiměřené bydlení na soukromém trhu s bydlením vlastními prostředky,
  5. má jasná pravidla přidělování,
  6. poskytuje bydlení adekvátního a pravidelně ověřovaného standardu,
  7. je zajišťováno s využitím veřejných dotací,
  8. je poskytováno na bázi neziskovosti,
  9. je monitorováno veřejnými orgány.

Příklady funkčního systému sociálního bydlení:

 

Funkční systém sociálního bydlení zavádějí např. v Liberci:

Sociální bydlení v Liberci

V rovině pilotních projektů dosáhlo mimořádných úspěchů Brno:

Brněnský Rapid Re-Housing

Facebook
Twitter