Fakta & mýty : Zabydlení

Klikněte pro výběr příspěvků na téma zabydlení

Sociální služby pro specifické cílové skupiny

Dávky a podporaTerminologieZabydlení

Pro různé cílové skupiny se specifickými potřebami existuje řada specializovaných sociálních služeb, a to jak poskytovaných terénní formou (pečovatelská služba, podpora samostatného bydlení), tak formou pobytovou (chráněné bydlení, domovy pro seniory, domovy pro osoby se zdravotním postižením, domovy se zvláštním režimem či domy na půl cesty). Zde vždy závisí na konkrétním nastavení dané služby – vždy by ale tyto služby měly vést k samostatnému bydlení, nebo by se alespoň měly svou povahou samostatnému bydlení blížit.

Sociální služby pro specifické cílové skupiny

Rapid Re-housing -Rychlé zabydlení

TerminologieZabydlení

Rychlé zabydlení (Rapid Re-housing) vychází z principů Housing First (Bydlení především). V České republice realizujeme projekt RRH v Brně, cílovou skupinou jsou domácnosti, které tvoří rodiče s dětmi, které jsou bez bydlení (žijí v azylovém domě nebo v ubytovně), v nevyhovujícím bydlení, či jsou akutně ohroženy ztrátou bydlení a které ke stabilizaci v novém bydlení potřebují intenzivní sociální podporu (přechodnou či dlouhodobou).

Pokračovat...

Rapid Re-housing -Rychlé zabydlení

Housing First – Bydlení především

TerminologieZabydlení

Housing First, tedy bydlení především nebo také nejdřív bydlení je metoda využívaná k pomoci lidem bez domova, kteří potřebují komplexní podporu. Jedná se o inovativní metodu, která v posledních letech zdomácňuje i v českém prostředí. Podstatou metody je poskytnout lidem bez domova standardní bydlení bez předchozí léčby či “tréninku” a současně jim poskytnout potřebnou pomoc dle jejich individuálních potřeb. Metoda poskytnutí bydlení takovým způsobem je pravděpodobně tou nejdůležitější inovací v plánování služeb pro řešení bezdomovectví za posledních třicet let.

Pokračovat...

Housing First – Bydlení především

Sociální bydlení

TerminologieZabydlení

Sociální nájemní bydlení je bydlení, které:

  1. je poskytováno ve standardních bytech,
  2. řeší selhání trhu s bydlením,
  3. je nesegregované,
  4. zaměřuje se na lidi, u kterých nelze očekávat, že naleznou přiměřené bydlení na soukromém trhu s bydlením vlastními prostředky,
  5. má jasná pravidla přidělování,
  6. poskytuje bydlení adekvátního a pravidelně ověřovaného standardu,
  7. je zajišťováno s využitím veřejných dotací,
  8. je poskytováno na bázi neziskovosti,
  9. je monitorováno veřejnými orgány.
Pokračovat...

Sociální bydlení