Fakta & mýty : Náklady

Je ukončování bezdomovectví a sociální bydlení drahé?

MýtyNáklady

Ukončování bezdomovectví prostřednictvím standardního nájemního bydlení s adekvátní podporou je z dlouhodobé perspektivy levnější než management bezdomovectví prostřednictvím pobytových, terénních a poradenských sociálních služeb. Ty jsou v průměru i dvojnásobně nákladnější než systém sociálního bydlení. Ukončením dlouhodobého a opakovaného bezdomovectví může šetřit třeba náklady na lékařskou pohotovost, služby v oblasti péče o duševní zdraví a léčbu drogové a alkoholové závislosti, stejně jako náklady na orgány činné v trestním řízení nebo v oblasti sociálního zabezpečení.

Cost-benefit analýza

Je ukončování bezdomovectví a sociální bydlení drahé?

Naruší sociální bydlení realitní trh?

MýtyNáklady

Skutečnost, že obec zajišťuje bydlení pro ty, kteří to potřebují, vůbec nemusí znamenat zásah do trhu. Ve skutečnosti dnes můžeme hovořit o dvou trzích bydlením – jednom běžném a druhém alternativním, na kterém hledají bydlení ti, kteří na běžném trhu neuspěli. Tento alternativní trh se běžně nazývá “obchodem s chudobou” a vládnou na něm podstatně drsnější pravidla než na běžném trhu s bydlením. Zajištění sociálního bydlení může zlikvidovat obchod s chudobou. Běžný trh s bydlením ale ovlivněn nebude, protože potenciální klienti sociálního bydlení na něm ani dnes bydlení většinou neseženou. I proto se často mluví o tzv. tržním selhání.

Naruší sociální bydlení realitní trh?