Fakta & mýty : Férovost

Klikněte pro výběr příspěvků na téma férovost

“Je to rozdávání bytů Romům!”

FérovostMýty

Lidí v bytové nouzi je v České republice přes 80 000. Problematická situace je obzvlášť ve větších městech s rapidně rostoucími cenami nájemného, nejedná se zdaleka jen o lidi bez střechy nad hlavou nebo o rodiny žijící na ubytovnách. Už vůbec nelze otázku dostupnosti bydlení redukovat na Romy. Sociální, resp. dostupné bydlení má být veřejnou službou pro tu část společnosti, která své potřeby na běžném trhu s bydlením uspokojuje těžko. Nemusí se přitom jednat zdaleka jen o finanční překážky pořízení bydlení, ale i o zvláštní požadavky, např. na bezbariérovost v případě osob s tělesným postižením. Uzavřít standardní nájemní smlouvu k bytu může být problém i pro vícečetné rodiny, lidi v exekuci apod.

“Je to rozdávání bytů Romům!”

“Ze zavádění sociálního bydlení máme strach, lidí v bytech se už nezbavíme.”

FérovostMýty

Podmínky užívání sociálního bytu jsou jasně stanoveny nájemní smlouvou, která transparentně obce v roli vlastníka a uživatele sociálního bytu v roli nájemníka zavazuje k naplňování práv a plnění pravidel. Podmínky a pravidla vycházejí z transparentně zveřejněných Pravidel pronajímání obecního bytového fondu, která obsahují i podmínky rozvázání nájemního vztahu mezi uživatelem sociálního bytu a obcí. Problém dluhů či délky vyklizení je spíše otázkou efektivní správy nájemních vztahů, jak ukazují příklady z Brna nebo Prahy 7.

“Ze zavádění sociálního bydlení máme strach, lidí v bytech se už nezbavíme.”